Kancelaria Adwokacka Marcin Kurowski & Partnerzy w Panoramie Firm

Opis działalności

Efektywna pomoc prawna w sprawach cywilnych, karnych, gospodarczych, rodzinnych i administracyjnych. Reprezentacja przed sądami i organami administracji publicznej. Windykacja należności, udział w negocjacjach. Doradztwo w sprawach zamówień publicznych - dla zamawiających i wykonawców, pomoc przy redakcji postanowień SIWZ, sporządzanie odwołań i skarg, reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Marki i specjalizacje

- Prawo cywilne,
- Prawo gospodarcze,
- Prawo rodzinne,
- Prawo karne,
- Prawo administracyjne,
- Prawo zamówień publicznych,
- Prawo pracy.

Produkty i usługi

Adwokat
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego z 2002 r.

Radcy prawny od kwietnia 2006 do maja 2013

Doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorstw, jednostek administracji publicznej, zakładów opieki zdrowotnej, stowarzyszeń oraz osób fizycznych.

Wpis na listę adwokatów Okręgowej Izby Adwokackiej w Bielsku – Białej w grudniu 2012.

Wykonywanie zawodu adwokata w spółce cywilnej adwokatów z siedzibą w Bielsku – Białej od maja 2013.

Prowadzenie praktyki w ramach Kancelarii Adwokackiej Kurowski & Partnerzy w Bielsku - Białej od stycznia 2015 r.

Oferowane usługi:

Specjalizacje kancelarii:

* Prawo cywilne: umowy, sprawy spadkowe, sprawy dotyczące nieruchomości - zasiedzenie, uwłaszczenie, księgi wieczyste, sprawy odszkodowawcze, w tym przeciwko zakładom ubezpieczeń.

* Prawo gospodarcze: windykacja należności: wezwanie do zapłaty, negocjacje, reprezentacja przed sądem i komornikiem, sprawy korporacyjne: pomoc prawna dla organów i wspólników spółek handlowych, sporządzanie projektów uchwał, pism i innych dokumentów dotyczących spółek, rejestracja spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym.

* Prawo rodzinne: rozwód, separacja, alimenty, opieka nad dzieckiem.

* Prawo karne: obrona w sprawach karnych i karnych skarbowych, reprezentacja pokrzywdzonych w postępowaniu karnym i o wykroczenia, obrona w sprawach o wykroczenia.

* Prawo administracyjne: sprawy z zakresu budownictwa, planowania przestrzennego, ochrony środowiska i geodezji, sporządzanie odwołań i skarg, reprezentacja przed organami administracji oraz sądami administracyjnymi.

* Prawo zamówień publicznych: doradztwo dla zamawiających i wykonawców, pomoc przy redakcji postanowień SIWZ, sporządzanie odwołań, skarg i pism w toku postępowania, reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądem Okręgowym.

* Prawo pracy: reprezentacja przed sądem, sporządzanie projektów wewnątrzzakładowych aktów normatywnych (regulaminy), sporządzanie projektów umów i oświadczeń ze stosunku pracy.

Opinie

0/1000
Oceń nas

Czy polecisz serwis Panorama Firm znajomemu?

Na pewno nie polecę Zdecydowanie polecę
Dziękujemy za Twoją opinię.
Zamknij