Dodaj swoją firmę
Administratorem danych jest Eniro Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu 14A. Dane osobowe zbierane są w celu prowadzenia bazy danych Panorama Firm, a także w celach związanych z marketingiem bezpośrednim własnych produktów i usług (w tym przedstawiania ofert przez telefon), a także przesyłania informacji handlowych na adres e-mail oraz udostępniania ich innym podmiotom współpracującym z Eniro na podstawie zawieranych umów. Każda osoba ma prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.
Dziękujemy za zgłoszenie.
Zamknij
Drukuj Udostępnij
Urząd Miejski w Bytomiu w Panoramie Firm

Opis działalności

Urząd Miejski w Bytomiu. Zapraszamy do kontaktu. Udzielimy Ci wszelkich niezbędnych informacji.

Produkty i usługi

* Władze miasta
Prezydent Miasta - Damian Bartyla
Zastępca Prezydenta - Andrzej Panek
Zastępca Prezydenta - Robert Dederko
Zastępca Prezydenta - Aneta Latacz
Skarbnik Miasta - Mariusz Konopka
Sekretarz Miasta - Krzysztof Przybylski

* Architektura i zabytki
Układ urbanistyczny miasta średniowiecznego

Parki:
Park Miejski im. Franciszka Kachla
Park Ludowy w Miechowicach
Park Fazaniec

Kościoły:
Kościół pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny
Kaplica pod wezwaniem Świętego Ducha
Kościół pod wezwaniem Świętej Trójcy
Kościół pod wezwaniem Świętego Jacka
Kościół pod wezwaniem Świętego Wojciecha
Kościół Świętej Barbary

Cmentarze:
Cmentarz Mater Dolorosa
Cmentarz Żydowski

Wzgórze świętej Małgorzaty
Bytomska kolejka wąskotorowa
Zabytkowy tramwaj linii 38

* Kultura
Bytomski Teatr Tańca i Ruchu Rozbark
Centrum Sztuki Współczesnej Kronika
Opera Śląska
Bytomskie Centrum Kultury

* Sport
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu

* Edukacja
Przedszkola
Szkoły Podstawowe
Gimnazja
Licea Ogólnokształcące
Licea Profilowane
Technika
Zasadnicze Szkoły Zawodowe
Szkoły specjalne przysposabiające do pracy
Licea Ogólnokształcące uzupełniające
Technika uzupełniające
Szkoły policealne
Szkoły artystyczne
Szkoły dla Dorosłych
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne
Placówki oświatowo-wychowawcze
Placówki wychowania pozaszkolnego
Centra Kształcenia
Zespoły Szkół/Placówek
Niepubliczne szkoły i placówki oświatowe

* Zdrowie i opieka społeczna
Ochrona zdrowia w Bytomiu to nie tylko sieć placówek zapewniających mieszkańcom kompleksowe usługi medyczne. W dużej mierze bytomska służba zdrowia inicjuje działania i programy mające na celu profilaktykę chorób cywilizacyjnych i promocję zdrowego trybu życia. Szpitale przychodnie, poradnie specjalistyczne oferują duży wachlarz świadczeń medycznych.

Opieka społeczna
Dzięki dobrze zorganizowanej pomocy społecznej mieszkańcom Bytomia, a w szczególności osobom starszym, schorowanym, samotnym oraz rodzinom zagrożonym zjawiskami patologicznymi, ułatwia się przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych.

Opinie

0/1000

Słowa kluczowe

Oceń nas

Czy polecisz serwis Panorama Firm znajomemu?

Na pewno nie polecę Zdecydowanie polecę
Dziękujemy za Twoją opinię.
Zamknij