Opis działalności

Czynności notarialne dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, maja charakter dokumentu urzędowego

Produkty i usługi

Kancelaria Notarialna notariusz - Antonina Ochrombel-Pawelec.
Notariusz Antonina Ochrombel-Pawelec jako osoba zaufania publicznego, po mianowaniu do pełnienia funkcji notariusza przez Ministra Sprawiedliwości, czuwa ab czynności notarialne zabezpieczały interesy osób, dla których czynność te mogę powodować skutki prawne. Swoją osobą i posiadaną wiedzą notariusz Antonina Ochrombel-Pawelec gwarantuje poprawność wykonywania czynności oraz ich zgodność z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa. Notariusz ma obowiązek odmówić dokonania czynności notarialnej sprzecznej z przepisami prawa.

Notariusz Antonina Ochrombel-Pawelec prowadzi Kancelarię Notarialną w mieście Gliwice, w której odczytuje stronom teksty umów - aktów notarialnych (umowy sprzedaży, protokoły, pełnomocnictwa, testamenty, ustanowienie służebności, ustanowienie hipoteki) przed podpisaniem oraz dokonuje poświadczeń dokumentów, przy czym w uzasadnionych przypadkach istniej możliwość dokonania czynności notarialnej poza siedzibą Kancelarii w domu, szpitalu, firmie klienta, musi być to jednak uwarunkowane szczególnymi okolicznościami bądź wymagać tego charakter czynności.

Poprzez kontakt telefoniczny z Kancelarią można uzyskać informację o wymaganych dokumentach, potrzebnych do sporządzenia aktu notarialnego - umowy (darowizny, sprzedaży) ustalić termin spotkania w celu złożenia dokumentów i zawarcia aktu notarialnego, poznać koszty u notariusza - wysokość opłat notarialnych, sądowych i należnych podatków.

"Jako notariusz powierzone mi obowiązki wypełniamy zgodnie z prawem i sumieniem, dochowując tajemnicy państwowej i zawodowej, w postępowaniu swym kieruję się zasadami godności, honoru i uczciwości." - notariusz Antonina Ochrombel-Pawelec

Notariusz dokonuje następujących czynności:
- sporządza akty notarialne oraz sporządza akty poświadczenia dziedziczenia
- sporządza poświadczenia
- doręcza oświadczenia
- spisuje protokoły
- sporządza protesty weksli i czeków
- przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze itp.

Opinie

0/1000
Oceń nas

Czy polecisz serwis Panorama Firm znajomemu?

Na pewno nie polecę Zdecydowanie polecę
Dziękujemy za Twoją opinię.
Zamknij