Opis działalności

Komornik Sądowy Przy Sądzie Rejonowym w Żarach. Komornik Żary. Komornik : Ściąganie długów - egzekucja długów. Komornik : Egzekucje Sądowe.

Produkty i usługi

Grzegorz Świtalski Komornik Sądowy Przy Sądzie Rejonowych w miejscowości Żary zaprasza od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.
Zgodnie z Art. 8. 1. ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Komornik działa na obszarze swojego rewiru komorniczego z zastrzeżeniem ust. 5.
Art. 8.5. Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terenie Polski , z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego. W przypadku egzekucji z nieruchomości właściwy jest komornik wg miejsca położenia nieruchomości – dla tutejszej kancelarii jest to miejscowość Żary.
Wierzyciel dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie o następującej treści: „Wierzyciel oświadcza, że dokonuje wyboru Komornika na podstawie przepisu art. 8 ust.6 ustawy z dnia 29.08.1997r. o komornikach sądowych i egzekucji”
W celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego wierzyciel składa wniosek egzekucyjny wraz z tytułem wykonawczym, czyli dokumentem stwierdzającym obowiązek, zaopatrzonym w klauzulę wykonalności, która stanowi jego niezbędny element.
Sąd nadaje klauzulę wykonalności w następującym brzmieniu:
“W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia …….. 20… r . Sąd …….. w …….. stwierdza, że niniejszy tytuł uprawnia do egzekucji w całości/w zakresie …. oraz poleca wszystkim urzędom oraz osobom, których to może dotyczyć, aby postanowienia tytułu niniejszego wykonały, a gdy o to prawnie będą wezwane, udzieliły pomocy. Orzeczenie podlega wykonaniu jako prawomocne/natychmiast wykonalne ”.

Komornik Żary
Komornik: Egzekucja długów - ściąganie długów
Komornik: Egzekucja sądowa - egzekucje
Licytacje komornicze
Eksmisje - komornik wykonuje eksmisje

Grzegorz Świtalski Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żarach Zaprasza od poniedziałku do piątku.

Komornik Sądowy Grzegorz Świtalski przy Sądzie Rejonowym w miejscowości Żary obsługuje powiat Żary.

Opinie

0/1000
Świetny fachowiec z pana komornika , taka wiedza i siła do działania to wielki szacunek dzięki temu jestem zadowolony
zadowolony klient 2014-09-25
Oceń nas

Czy polecisz serwis Panorama Firm znajomemu?

Na pewno nie polecę Zdecydowanie polecę
Dziękujemy za Twoją opinię.
Zamknij