Opis działalności

Jesteśmy jednostką medyczną szczebla wojewódzkiego z dużą liczbą wykwalifikowanej kadry specjalistów Nasza placówka oferuje: poradnia medycyny pracy, badania kierowców, profilaktyczne uczniów.

Produkty i usługi

Dysponujemy sprzętem i specjalistyczną aparaturą gwarantującą udzielanie świadczeń na wysokim poziomie. Posiadamy poradnie specjalistyczne takie jak:

- poradnia okulistyczna
- poradnia laryngologiczno - foniatryczna
- poradnia neurologiczna
- poradnia alergologiczna
- poradnia psychiatryczna
- poradnia psychologiczna
- posiadamy również pracownię spirometryczną, pracownię palestezjometrii, pracownie RTG, pracownie EKG i EEG.

Badania profilaktyczne

W naszym ośrodku możecie Państwo dokonać szczepień.

Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy jest jednostką medyczną szczebla wojewódzkiego, utworzoną w celu udzielenia świadczeń z zakresu medycyny pracy oraz programowania działań z dziedziny promocji zdrowia. Jednostka prowadzi działalność statusową określoną w ustawie o służbie medycyny pracy z dn. 27 czerwca 1997 r. (dz. u. nr 96 poz. 593 z późniejszymi zmianami) oraz świadczy odpłatne usługi diagnostyczne w oparciu o posiadaną bazę diagnostyczną.

Opinie

0/1000
Oceń nas

Czy polecisz serwis Panorama Firm znajomemu?

Na pewno nie polecę Zdecydowanie polecę
Dziękujemy za Twoją opinię.
Zamknij