Galerie zdjęć

Opis działalności

W badaniach ogólnopolskich EWD. MATURA, jesteśmy na pozycji "SZKOŁA SUKCESU". Nasza oferta edukacyjna spełnia najwyższy stopień wymagań! Od 47 lat kształcimy cenionych na rynku fachowców.

Marki i specjalizacje

- Gimnazjum,
- Liceum Ogólnokształcące,
- Liceum Profilowane,
- Technikum Budowlane,
- Zasadniczej Szkole Zawodowe – klasy wielozawodowe,
- Szkoła Policealna- zawód technik budownictwa,
- Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające - 2 letnie dla absolwentów ZSZ.Produkty i usługi

Zespół Szkół nr 1 im. St. Staszica kształci młodzież w:
- Gimnazjum
- Liceum Ogólnokształcącym
- Liceum Profilowanym
- Technikum Budowlanym
- Zasadniczej Szkole Zawodowej – klasy wielozawodowe
- Szkole Policealnej- zawód technik budownictwa
- Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające- 2 letnie dla absolwentów ZSZ

Prowadzimy również nabór do Technikum: Drogownictwa i Ochrony Środowiska, Szkoły Policealnej w zawodach: technik drogownictwa, administracji, ekonomista.
Nabór do Szkół Policealnych prowadzony jest dwa razy w roku.
Obecnie w szkole kształci się 535 uczniów.

W ostatnich latach zmienił się wystrój szkoły, aby uczynić ją bardziej estetyczną, przyjazną uczniowi i przystosowaną do przeprowadzanej reformy. Oprócz przedmiotów podstawowych, objętych programem nauczania, szkoła prowadzi zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w zakresie informatyki, funkcjonuje koło teatralne, dziennikarskie, informatyczne, fizyczne, filmowe, językowe, SKS, teakwondo, aerobik. Wydawana jest gazetka szkolna wydawana przez uczniów gimnazjum

W Technikum kształcimy w następujących zawodach
- technik budownictwa
- technik drogownictwa
- technik ochrony środowiska
- technik informatyk
- technik ekonomista
- technik pojazdów samochodowych

W Zasadniczej Szkole Zawodowej kształcimy w następujących zawodach:
- Betoniarz-zbrojarz
- Cieśla
- Sprzedawca
- Blacharz samochodowy
- Cukiernik
- Elektromechanik
- Dekarz
- Piekarz
- Elektromechanik pojazdów samochodowych
- Fryzjer
- Stolarz
- Mechanik-monter maszyn i urządzeń
- Krawiec
- Ślusarz
- Mechanik pojazdów samochodowych
- Kucharz
- Zegarmistrz
- Mechanik maszyn i urządzeń drogowych
- Lakiernik
- Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
- Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
- Operator obrabiarek skrawających
- Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

Opinie

0/1000

Słowa kluczowe

zespół szkół, szkoła wielozawodowa, zawodówka, technikum, technik, zasadnicza szkoła zawodowa, ZSZ, liceum ogólnokształcące, profilowane, technikum budowlane, szkoła policealna, liceum uzupełniające
Oceń nas

Czy polecisz serwis Panorama Firm znajomemu?

Na pewno nie polecę Zdecydowanie polecę
Dziękujemy za Twoją opinię.
Zamknij