• Dodaj firmę
  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną od Eniro Polska Sp. z o.o.
  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną od partnerów biznesowych Eniro Polska Sp. z o.o.
  Wyrażam zgodę na kontakt dla celów marketingu bezpośredniego przez telefon lub inne telekomunikacyjne urządzenia końcowe od Eniro Polska Sp. z o.o.
  Wyrażam zgodę na kontakt dla celów marketingu bezpośredniego przez telefon lub inne telekomunikacyjne urządzenia końcowe od partnerów biznesowych Eniro Polska Sp. z o.o.
  Administratorem danych jest Eniro Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu 14A. Dane osobowe zbierane są w celu prowadzenia bazy danych Panorama Firm, a także w celach związanych z marketingiem bezpośrednim własnych produktów i usług (w tym przedstawiania ofert przez telefon, o ile została wyrażona stosowna zgoda), a także przesyłania informacji handlowych na adres e-mail (o ile została wyrażona stosowna zgoda) oraz udostępniania ich innym podmiotom współpracującym z Eniro na podstawie zawieranych umów. Każda osoba ma prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.
  Dziękujemy za zgłoszenie.
  Zamknij
 • Udostępnij
 • Drukuj
Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku w Panoramie Firm

Opis działalności

Jesteśmy szkołą z tradycjami funkcjonującą od 1929 roku. Mury naszej szkoły co roku opuszcza około 100 absolwentów, którzy sprawnie odnajdują się na rynku pracy.

Produkty i usługi

Uczniowie są stypendystami Prezesa Rady Ministrów RP, Ministra Edukacji i Nauki, Prezydenta Miasta Białegostoku, laureatami olimpiad przedmiotowych, konkursów, odnosimy sukcesy w strzelectwie sportowym, a nasi bokserzy są mistrzami Polski i UE.

TECHNIKUM ZAWODOWE NR 9
- technik technologii drewna
- technik mechanik
- technik pojazdów samochodowych
- technik żywienia i usług gastronomicznych

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 3
- mechanik pojazdów samochodowych
- stolarz
- operator obrabiarek skrawających

Kierunki:

SZKOŁA POLICEALNA NR 6
- technik ochrony fizycznej osób i mienia

Baza szkoły:
- 22 doskonale wyposażone pracownie przedmiotowe z dostępem do Internetu, rzutnikiem multimedialnym i tablicą interaktywną
- 6 pracowni komputerowych z szybkim dostępem do Internetu,
- pracownie Zajęć Praktycznych wyposażone w stanowiska komputerowe z oprogramowaniem CAD
- praktyka zawodowa w nowoczesnych i wiodących przedsiębiorstwach w regionie
- profesjonalna strzelnica sportowa z ponad 30 stanowiskami strzeleckimi
- własny ring olimpijski
- sala gimnastyczna z kompletem boisk i zapleczem sanitarnym
- siłownia
- radiowęzeł szkolny
- biblioteka szkolna z czytelnią i Centrum Multimedialnym
- Klub Młodzieżowy ze stołami bilardowymi
- stołówka z możliwością wykupienia pełnego wyżywienia
- całodobowy monitoring

Aby nauka była bardziej skuteczna dajemy szanse uczniom na wymianę zdobytych na zajęciach wiadomości oraz szkolenie w umiejętności posługiwania się językiem obcym.Pomagają w tym Projekty Unijne (Leonardo da Vinci oraz Comenius),które odbywają się we współpracy ze szkołami zawodowymi z Turcji, Niemiec, Włoch, Portugalii, Belgii,Bułgarii,Francji,Rumunii,Wielkiej Brytanii:
- "A steep to green world"
- "New and alternative tourism enterprises"
- ”Traning for rural tourism sector on deve