Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku w Panoramie Firm

Opis działalności

Jesteśmy szkołą z tradycjami funkcjonującą od 1929 roku. Mury naszej szkoły co roku opuszcza około 100 absolwentów, którzy sprawnie odnajdują się na rynku pracy.

Produkty i usługi

Uczniowie są stypendystami Prezesa Rady Ministrów RP, Ministra Edukacji i Nauki, Prezydenta Miasta Białegostoku, laureatami olimpiad przedmiotowych, konkursów, odnosimy sukcesy w strzelectwie sportowym, a nasi bokserzy są mistrzami Polski i UE.

TECHNIKUM ZAWODOWE NR 9
- technik technologii drewna
- technik mechanik
- technik pojazdów samochodowych
- technik żywienia i usług gastronomicznych

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 3
- mechanik pojazdów samochodowych
- stolarz
- operator obrabiarek skrawających

Kierunki:

SZKOŁA POLICEALNA NR 6
- technik ochrony fizycznej osób i mienia

Baza szkoły:
- 22 doskonale wyposażone pracownie przedmiotowe z dostępem do Internetu, rzutnikiem multimedialnym i tablicą interaktywną
- 6 pracowni komputerowych z szybkim dostępem do Internetu,
- pracownie Zajęć Praktycznych wyposażone w stanowiska komputerowe z oprogramowaniem CAD
- praktyka zawodowa w nowoczesnych i wiodących przedsiębiorstwach w regionie
- profesjonalna strzelnica sportowa z ponad 30 stanowiskami strzeleckimi
- własny ring olimpijski
- sala gimnastyczna z kompletem boisk i zapleczem sanitarnym
- siłownia
- radiowęzeł szkolny
- biblioteka szkolna z czytelnią i Centrum Multimedialnym
- Klub Młodzieżowy ze stołami bilardowymi
- stołówka z możliwością wykupienia pełnego wyżywienia
- całodobowy monitoring

Aby nauka była bardziej skuteczna dajemy szanse uczniom na wymianę zdobytych na zajęciach wiadomości oraz szkolenie w umiejętności posługiwania się językiem obcym.Pomagają w tym Projekty Unijne (Leonardo da Vinci oraz Comenius),które odbywają się we współpracy ze szkołami zawodowymi z Turcji, Niemiec, Włoch, Portugalii, Belgii,Bułgarii,Francji,Rumunii,Wielkiej Brytanii:
- "A steep to green world"
- "New and alternative tourism enterprises"
- ”Traning for rural tourism sector on developing and promoting local and sustainable products and services”
- “Mechatronics Orientation in e-Vocational English M.O.V.E”
- „Zdobywanie wiedzy dziś-wyższe kwalifikacje jutro.Staż zagraniczny szansą na europejskim rynku pracy"

Opinie

0/1000

Znajdziesz nas również w branżach:

Oceń nas

Czy polecisz serwis Panorama Firm znajomemu?

Na pewno nie polecę Zdecydowanie polecę
Dziękujemy za Twoją opinię.
Zamknij