Opis działalności

Jesteśmy szkołą z tradycjami, funkcjonujemy od 1929 roku. W ciągu 84 lat mury naszej szkoły opuściło 16 300 absolwentów.

Produkty i usługi

Uczniowie są stypendystami Prezesa Rady Ministrów RP, Ministra Edukacji i Nauki, Prezydenta Miasta Białegostoku. Mamy wielu laureatów olimpiad przedmiotowych i konkursów. Nasi bokserzy są mistrzami Polski i Unii Europejskiej, również odnosimy sukcesy w strzelectwie sportowym.

Kierunki kształcenia

TECHNIKUM ZAWODOWE NR 9
- technik technologii drewna
- technik mechanik
- technik pojazdów samochodowych
- technik żywienia i usług gastronomicznych

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 3
- mechanik pojazdów samochodowych
- stolarz
- operator obrabiarek skrawających

SZKOŁA POLICEALNA NR 6
- technik ochrony fizycznej osób i mienia

Baza szkoły:
- 22 doskonale wyposażone pracownie przedmiotowe z dostępem do Internetu, rzutnikiem multimedialnym i tablicą interaktywną
- 2 pracownie komputerowe z szybkim dostępem do Internetu
- pracownie Zajęć Praktycznych wyposażone w stanowiska komputerowe z oprogramowaniem CAD
- praktyka zawodowa w nowoczesnych i wiodących przedsiębiorstwach w regionie
- profesjonalna strzelnica sportowa z ponad 30 stanowiskami strzeleckimi
- własny ring olimpijski
- sala gimnastyczna z kompletem boisk i zapleczem sanitarnym
- siłownia
- radiowęzeł szkolny
- biblioteka szkolna z czytelnią i Centrum Multimedialnym
- Klub Młodzieżowy ze stołami bilardowymi
- stołówka z możliwością wykupienia pełnego wyżywienia
- całodobowy monitoring (21 kamer)

Projekty unijne (Leonardo da Vinci oraz Comenius) realizowane w ZST, we współpracy ze szkołami zawodowymi z Turcji, Niemiec, Włoch, Portugalii, Belgii, Bułgarii, Francji, Rumunii, Wielkiej Brytanii:

- "A steep to green world"
- "New and alternative tourism enterprises"
- ”Traning for rural tourism sector on developing and promoting local and sustainable products and services”
- “Mechatronics Orientation in e-Vocational English M.O.V.E”
- „Zdobywanie wiedzy dziś – wyższe kwalifikacje jutro. Staż zagraniczny szansą na europejskim rynku pracy”

Opinie

0/1000

Znajdziesz nas również w branżach:

Słowa kluczowe

praktyki, staż, kursy kwalifikacyjne, technikum zawodowe