Opis działalności

Kancelaria działa od 1994 roku. Dokonujemy czynności z zakresu obrotu nieruchomościami, prawa cywiln

Marki i specjalizacje

Kancelaria działa od 1994 r. Dokonujemy czynności z zakresu obrotu nieruchomościami, prawa cywilnego, prawa spółdzielczego, spółek, prawa rodzinnego i innych dziedzin prawa. Współpracujemy z tłumaczami przysięgłymi.
Inne terminy i godziny czynności do uzgodnienia.
Zapraszamy

Produkty i usługi

- Wszelkie czynności wynikające z prawa o notariacie
- dokumentowanie w formie aktu notarialnego umów
- Oświadczenia o poddaniu się egzekucji
- akty poświadczenia dziedziczenia
- inne poświadczenia, protokoły
- przechowywanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych
- sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów
- sporządzanie na żądanie stron projektów akt, oświadczeń i innych dokumentów

Opinie

0/1000