• Dodaj firmę
  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną od Eniro Polska Sp. z o.o.
  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną od partnerów biznesowych Eniro Polska Sp. z o.o.
  Wyrażam zgodę na kontakt dla celów marketingu bezpośredniego przez telefon lub inne telekomunikacyjne urządzenia końcowe od Eniro Polska Sp. z o.o.
  Wyrażam zgodę na kontakt dla celów marketingu bezpośredniego przez telefon lub inne telekomunikacyjne urządzenia końcowe od partnerów biznesowych Eniro Polska Sp. z o.o.
  Administratorem danych jest Eniro Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu 14A. Dane osobowe zbierane są w celu prowadzenia bazy danych Panorama Firm, a także w celach związanych z marketingiem bezpośrednim własnych produktów i usług (w tym przedstawiania ofert przez telefon, o ile została wyrażona stosowna zgoda), a także przesyłania informacji handlowych na adres e-mail (o ile została wyrażona stosowna zgoda) oraz udostępniania ich innym podmiotom współpracującym z Eniro na podstawie zawieranych umów. Każda osoba ma prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.
  Dziękujemy za zgłoszenie.
  Zamknij
 • Udostępnij
 • Drukuj
"Reknica" Spółka z o.o. w Panoramie Firm

Galerie zdjęć

Opis działalności

Firma REKNICA Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kolbudy.

Produkty i usługi

Firma REKNICA Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kolbudy. Świadczenie usług i obsługa odbiorców prowadzona jest w oparciu o Regulamin dostawy wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kolbudy, zatwierdzony przez Radę Gminy Kolbudy uchwałą Nr XXXII/280/2006 z dnia 28 marca 2006r.

Świadczymy również usługi w zakresie:
- wywozu nieczystości płynnych
- wykonawstwa sieci wodno-kanalizacyjnych
- wykonawstwa przyłączy wodno-kanalizacyjnych
- naprawy i eksploatacji przydomowych ujęć wody oraz przydomowych
przepompowni ścieków
- naprawy wewnętrznych instalacji wodnych i kanalizacyjnych
- czyszczenia sieci kanalizacyjnej i deszczowej
- montażu podwodomierzy, magnetyzerów i odmulaczy
- nadzoru nad realizacją sieci i przyłączy wodno kanalizacyjnych.

REKNICA sp. z o.o. w Kolbudach eksploatuje gminną sieć wodociągową
i kanalizacyjną oraz własną sieć kanalizacyjną wraz z przepompowniami ścieków na terenie Gminy Kolbudy.

Nasza spółka prowadzi obsługę mieszkańców /odbiorców-dostawców/ w zakresie rozliczeń dostawców ścieków oraz ewidencjonuje zużycie wody i ścieków na podstawie wodomierzy zainstalowanych u odbiorców.
Wykonujemy także usługi dla mieszkańców w zakresie wywozu ścieków z zbiorników bezodpływowych /szamb/ oraz dokonujemy udrożnienia kanalizacji sanitarnej za pomocą urządzeń wysokociśnieniowych typu WUKO.
Ponadto obsługa klienta prowadzona jest w zakresie wydawania warunków podłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej i uzgodnień włączeń do sieci.
Przyjmowanie i usuwamy awarie sieci wod.kan. Obsługę w wyżej wymienionym zakresie oraz w pozostałych nie wymienionych usługach tj. odbiory przyłączy, wodomierzy, zbiorników wykonują:

Opinie

0/1000
Oceń nas

Czy polecisz serwis Panorama Firm znajomemu?

Na pewno nie polecę Zdecydowanie polecę
Dziękujemy za Twoją opinię.
Zamknij