Opis działalności

Naszym celem jest organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego i zagrożonego niepełnosprawnością na terenie Kwidzyna i okolic.

Produkty i usługi

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kwidzynie powstałą 1 września 2006 roku.

Organem prowadzącym poradnię jest Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Centrum Rozwoju Porozumienia w Kwidzynie.

* DIAGNOZA W SPRAWIE WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU
* OPINIOWANIE

Do wydania opinii konieczna jest następująca dokumentacja:
- aktualna diagnoza psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna (możliwe jest wykonanie powyższych badań w naszej Poradni),
- aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka
- wniosek rodziców (prawnych opiekunów) o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

* WCZESNE DIAGNOZOWANIE ROZWOJU

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w ramach wczesnego wspomagania rozwoju prowadzi następujące zajęcia:

- terapię pedagogiczną,
- terapię logopedyczną,
- terapię psychologiczną,
- terapię grupową,
- konsultacje specjalistyczne między innymi z zakresu alternatywnych metod wspomagania komunikacji dla rodziców, opiekunów, nauczycieli i terapeutów,
- terapię rodziny.

Opinie

0/1000

Znajdziesz nas również w branżach:

Oceń nas

Czy polecisz serwis Panorama Firm znajomemu?

Na pewno nie polecę Zdecydowanie polecę
Dziękujemy za Twoją opinię.
Zamknij