Galerie zdjęć

Opis działalności

Agencja Nieruchomości Rolnych jest państwową osobą prawną.

Produkty i usługi

Agencja Nieruchomości Rolnych jest państwową osobą prawną, realizuje zadania wynikające z polityki państwa:

- tworzenia oraz poprawy struktury obszarowej gospodarstw rodzinnych
- tworzenia warunków sprzyjających racjonalnemu wykorzystaniu potencjału produkcyjnego Zasobu Skarbu Państwa,
- restrukturyzacji oraz prywatyzacji mienia Skarbu Państwa użytkowanego na cele rolnicze,
- obrotu nieruchomościami i innymi składnikami majątku Skarbu Państwa użytkowanego na cele rolne,
- administrowania zasobami majątkowymi Skarbu Państwa przeznaczonymi na cele rolne,
- zabezpieczenia majątku Skarbu Państwa,
- inicjowanie prac urządzeniowo-rolnych na gruntach Skarbu Państwa oraz popierania organizowania na gruntach Skarbu Państwa prywatnych gospodarstw rolnych,
- wykonywania praw z udziałów i akcji w spółkach hodowli roślin uprawnych praz hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej.

Opinie

0/1000

Słowa kluczowe

prywatyzacja mienia Skarbu Państwa, obrotu nieruchomościami, administrowanie zasobami majątkowymi
Oceń nas

Czy polecisz serwis Panorama Firm znajomemu?

Na pewno nie polecę Zdecydowanie polecę
Dziękujemy za Twoją opinię.
Zamknij