Dodaj swoją firmę
Administratorem danych jest Eniro Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu 14A. Dane osobowe zbierane są w celu prowadzenia bazy danych Panorama Firm, a także w celach związanych z marketingiem bezpośrednim własnych produktów i usług (w tym przedstawiania ofert przez telefon), a także przesyłania informacji handlowych na adres e-mail oraz udostępniania ich innym podmiotom współpracującym z Eniro na podstawie zawieranych umów. Każda osoba ma prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.
Dziękujemy za zgłoszenie.
Zamknij
Drukuj Udostępnij

Opis działalności

Agencja Nieruchomości Rolnych jest państwową osobą prawną.

Produkty i usługi

Agencja Nieruchomości Rolnych jest państwową osobą prawną, realizuje zadania wynikające z polityki państwa:

- tworzenia oraz poprawy struktury obszarowej gospodarstw rodzinnych
- tworzenia warunków sprzyjających racjonalnemu wykorzystaniu potencjału produkcyjnego Zasobu Skarbu Państwa,
- restrukturyzacji oraz prywatyzacji mienia Skarbu Państwa użytkowanego na cele rolnicze,
- obrotu nieruchomościami i innymi składnikami majątku Skarbu Państwa użytkowanego na cele rolne,
- administrowania zasobami majątkowymi Skarbu Państwa przeznaczonymi na cele rolne,
- zabezpieczenia majątku Skarbu Państwa,
- inicjowanie prac urządzeniowo-rolnych na gruntach Skarbu Państwa oraz popierania organizowania na gruntach Skarbu Państwa prywatnych gospodarstw rolnych,
- wykonywania praw z udziałów i akcji w spółkach hodowli roślin uprawnych praz hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej.

Opinie

0/1000
Oceń nas

Czy polecisz serwis Panorama Firm znajomemu?

Na pewno nie polecę Zdecydowanie polecę
Dziękujemy za Twoją opinię.
Zamknij