Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna "Pokój" w Panoramie Firm

Opis działalności

Produkcja drobiarska, produkcja roślinna, usługi rolnicze, remontowe, transportowe, magazynowe. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna "POKÓJ" w Paczkowie istnieje od 2 czerwca 1952 r.

Produkty i usługi

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna "POKÓJ" w Paczkowie istnieje od 2 czerwca 1952 r.

Spółdzielnia prowadzi:

- produkcję drobiarską (od 1970 r.)
- produkcję roślinną (780 ha gruntów)
- usługi (rolnicze, remontowe, transportowe, magazynowe)

W dniu 1 czerwca 2002 r. z okazji 50–lecia działalności Spółdzielnia otrzymała Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego przyznaną przez Marszałka Województwa.

Spółdzielnia posiada Certyfikat Europejskiego Systemu Nagród "Wielkopolska Jakość".

Spółdzielnia ponadto świadczy usługi w zakresie:

- wylęgu drobiu
- wynajmu pomieszczeń magazynowych (ok. 5000 m. kw.)
- usług rolniczych
- suszenia zbóż i kukurydzy
- usług remontowych sprzętu rolniczego
- usług transportowychProdukcja drobiarska

Spółdzielnia oferuje:

- żywiec brojlerowski
- jaja wylęgowe brojlerowskie
- jaja wylęgowe krzyżówki
- pisklęta brojlerowskie
- pisklęta ogólnoużytkowe
- kurki odchowane

- wylęg drobiu