Biuro Geologii i Sozologii Geotechnika Andrzej Załuski

Wykonujemy usługi z dziedziny geologii, geotechniki i ochrony środowiska.

Geolodzy i geofizycy
Al. Sienkiewicza 44, 99-400 Łowicz łódzkie
poniedziałek 08:00 - 16:00
wtorek 08:00 - 16:00
środa 08:00 - 16:00
czwartek 08:00 - 16:00
piątek 08:00 - 16:00
sobota Zamknięte
niedziela Zamknięte
Jak postrzegasz tę firmę? Oceń

Kontakt

Telefon
(46) 837 87 88
501373880
geotechnika@geotechnika.lowicz.pl
509501699
508174460
Adres korespondencyjny
Al. Sienkiewicza 44, 99-400 Łowicz łódzkie

Informacje

Opis działalności
Specjalizujemy się w szeroko rozumianej geologicznej obsłudze budownictwa i procesów inwestycyjnych oraz związaną z tym problematyką ochrony środowiska.Zakresem działania obejmujemy obszar całego kraju.
Produkty i usługi
Biuro nasze oferuje następujący zakres usług z dziedziny geologii i ochrony środowiska :

* wykonywanie badań geologiczno - inżynierskich oraz badań geotechnicznych dla lokalizowania i projektowania inwestycji i obiektów budowlanych, wraz z obsługą geotechniczną w trakcie realizacji inwestycji (odbiory wykopów fundamentowych, kontrola zagęszczenia itp.),
* sporządzanie ocen oddziaływania na środowisko obiektów i inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska lub mogących pogorszyć stan środowiska, dla różnych etapów realizacji tych inwestycji oraz audytów środowiskowych zakładów przemysłowych,
* wykonywanie badań hydrogeologicznych i sporządzanie opracowań hydrogeologicznych, w szczególności dla inwestycji mogących zanieczyścić wody podziemne lub związanych ze składowaniem na powierzchni ziemi substancji lub odpadów mogących te wody zanieczyścić.
* wykonywanie badań geosozologicznych terenów, w tym badań geochemicznych i hydrogeochemicznych gruntów, wód podziemnych i powierzchniowych oraz wykonywanie ocen stanu czystości środowiska wodno - gruntowego.
* wykonywanie badań geologiczno - surowcowych dla udokumentowania złóż surowców budowlanych, łącznie z wykonywaniem koniecznych opracowań geologiczno - górniczych dla prowadzenia eksploatacji tych złóż.
Marki i specjalizacje
Biuro Geologii i Sozologii "GEOTECHNIKA" oferuje wykonanie usług z dziedziny geologii, geotechniki i ochrony środowiska, w szeroko rozumianym zakresie geologicznej obsługi budownictwa i procesów inwestycyjnych oraz związanej z tym problematyki ochrony środowiska na terenie całego kraju.
Zasięg działania
Nasza firma świadczy usługi m.in. na obszarze wymienionych miejscowości:

Opinie

Jak postrzegasz tę firmę? Oceń
D
dar
2008-12-21 00:00:00
nie znam gościa