Toreliusz Piotr Gawlik

Budowlane usługi kolejowe

Budownictwo kolejowe
pl. Przyrynek 4/1, 99-400 Łowicz łódzkie
Jak postrzegasz tę firmę? Oceń
Toreliusz Piotr Gawlik

Informacje

Opis działalności
TORELIUSZ- budowa i modernizacja infrastruktury szynowej (kolej, metro, tramwaj), roboty ziemne, zabezpieczenia ruchu kolejowego, budownictwo inżynieryjne oraz wypożyczanie sprzętu. Firma swoją siedzibę ma w Łowiczu. Założycielem przedsiębiorstwa jest Piotr Gawlik.
Produkty i usługi
Głównym profilem naszej działalności jest wykonywanie prac związanych z budownictwem kolejowym. Wykwalifikowana kadra pracownicza zajmuje się budową torów, robotami ziemnymi oraz komunikacją i zabezpieczeniami ruchu kolejowego. Świadczone usługi są na najwyższym poziomie.

W zakresie budowy torów wykonywane są następujące czynności:

• Budowa i przebudowa torów kolejowych
• Demontaż torów
• Wymiana rozjazdów
• Okresowe naprawy torów i rozjazdów
• Wymiana pojedynczych podkładów
• Naprawa mocowań podkładów
• Poprawa izolacji torowisk
• Prace przy przejściach kolejowych, w tym naprawa nakładek bitumicznych

W zakresie robót ziemnych i obiektów inżynieryjnych budowane są kanały kablowe i ich betonowe trasy. Ponadto buduje się stanowiska urządzeń sygnalizacyjnych, stanowisk rozdzielni elektrycznych i telefonicznych z prefabrykatów betonowych. Następnie budowane są skrzyżowania kolejowe. W ramach świadczonych usług wykonujemy również wszelkiego rodzaju remonty: mostów, przepustów, wykopów kolejnych.

W zakresie komunikacji i zabezpieczenia ruchu kolejowego:

• Dostawa i montaż elementów przewodów światłowodowych
• Planowanie i wykonawstwo telekomunikacyjnych technik zabezpieczenia i kierowania oraz sieci informatycznych
• Instalacja systemów przywoławczych i interkomów
• Dostawa, instalacja i uruchomienie systemów nadzoru wideo
• Instalacja systemów oświetlenia zewnętrznego
• Montaż instalacji elektrycznych

Zapraszamy do kontaktu!
Zasięg działania
Nasza firma świadczy usługi m.in. w wymienionych powiatach:
brzeziński, kutnowski, łęczycki, łowicki, Skierniewice, zgierski, gostyniński, Płock, sochaczewski, żyrardowski

Opinie

Jak postrzegasz tę firmę? Oceń