Moros Dorota. Kancelaria

Przydatne porady prawne.

Radcy prawni
ul. Chochoła 77, 91-230 Łódź Bałuty, łódzkie
Jak postrzegasz tę firmę? Oceń
Moros Dorota. Kancelaria

Informacje

Opis działalności
Kancelaria świadczy usługi z zakresu doradztwa prawnego. Oferta kancelarii kierowana jest przede wszystkim do osób fizycznych i podmiotów gospodarczych. Kancelarią zarządza Moros Dorota i zlokalizowana jest w Łódź.
Produkty i usługi
Zakres świadczonych usług obejmuje:
- prawo cywilne, w tym np. sprawy o zapłatę, odszkodowawcze,
- sporządzanie i opiniowanie umów,
- prawo rzeczowe, w tym np. sprawy o zniesienie współwłasności, o zasiedzenie,
- prawo spadkowe, w tym np. sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku,
- prawo rodzinne i opiekuńcze, w tym np. sprawy o rozwód lub separację, o podział majątku,
- o zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa, o alimenty,
- prawo pracy, w tym np. sporządzanie umów o pracę, regulaminów pracy i wynagradzania, prowadzenie spraw związanych z wypadkami przy pracy, sporządzanie umów o zakazie konkurencji,
- prawo podatkowe,
- prawo administracyjne, w tym np. z zakresu ustawy o gospodarce nieruchomościami, prawa budowlanego.

W zakresie zastępstwa procesowego zapewniamy reprezentację przed sądami wszelkich instancji w sprawach cywilnych, gospodarczych, z zakresu prawa pracy. Zapewniamy również zastępstwo przez sądami administracyjnymi, w tym także przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Reprezentacja Klienta jest możliwa również przez organami administracji państwowej i organami samorządowymi.

Obsługa podmiotów gospodarczych obejmuje:
- doradztwo w zakresie wyboru optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej,
- sporządzanie umów i statutów spółek, jak również ich zmiany,
- pomoc prawna przy zakładaniu i rejestracji podmiotów gospodarczych,
- pomoc prawna w zakresie bieżącej działalności podmiotów gospodarczych,
- doradztwo w zakresie postępowania upadłościowego i naprawczego.
Certyfikaty
Możliwe jest dostosowanie oferty współpracy do indywidualnych potrzeb, tak aby ułatwić Państwu realizację zamierzonych celów gospodarczych.

Opinie

Jak postrzegasz tę firmę? Oceń