Egida Marta Klimas Haczkowska

Kompleksowe działania z zakresu ochrony środowiska

Pomiary, konsultacje i badania BHP
ul. Okopowa 70, 91-850 Łódź Bałuty, łódzkie
Jak postrzegasz tę firmę? Oceń
Egida Marta Klimas Haczkowska

Informacje

Opis działalności
Siedziba firmy Egida znajduje się w Łodzi. Przedsiębiorstwo, którego właścicielką jest Marta Klimas- Haczkowska specjalizuje się w usługach związanych z ochroną środowiska oraz czynnościach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Firma powstała w 2008 roku.
Produkty i usługi
Przepisy prawne obowiązujące w Polsce wymagają od właścicieli firm odpowiedniego przeszkolenia personelu i dopełniania obowiązków dotyczących ochrony środowiska. Warto w tej materii zaufać profesjonalistom.

Oferujemy takie usługi jak:
- audyty bhp,
- doradztwo bhp,
- sporządzanie oceny ryzyka zawodowego,
- sporządzanie karty pomiarów czynników szkodliwych,
- sporządzanie instrukcji obsługi maszyn i urządzeń,
- sporządzanie wykazu czynników niebezpiecznych,
- sporządzanie rejestru pracowników narażonych na szkodliwe - substancje,
- sporządzanie spisu substancji niebezpiecznych,
- sporządzanie regulaminu gospodarki odzieżą.
Poza usługami dotyczącymi BHP firma świadczy także wiele usług związanych z ochroną środowiska. Klienci mogą liczyć na regularne informowanie o zmianach w prawie oraz na naliczanie opłat środowiskowych. Dotyczą one korzystania z wody powierzchniowej i podziemnej, wprowadzania gazów i pyłów do środowiska, a także składowania odpadów i produkowania ścieków. Specjaliści firmy zakładają również konta KOBIZE i przygotowują stosowne sprawozdania.

Zapraszamy do skorzystania z oferty firmy Egida z Łodzi.
Zasięg działania
Nasza firma świadczy usługi m.in. w wymienionych powiatach:

Opinie

Jak postrzegasz tę firmę? Oceń