Ekologic Michał Stopczyński

Ochrona przyrody w procesach inwestycyjnych.

Ochrona środowiska
ul. Romanowska 55H/7, 91-490 Łódź Bałuty, łódzkie
Jak postrzegasz tę firmę? Oceń

Kontakt

Telefon
509 148 958
Adres korespondencyjny
ul. Romanowska 55H/7, 91-490 Łódź Bałuty, łódzkie

Informacje

O nas
Firma Ekologic z powodzeniem funkcjonuje na rynku od roku 2008. Powstała wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu rynku i zmieniającym się w Polsce standardom podejścia do ochrony środowiska. Podstawą jej działania jest przede wszystkim wiedza ekspercka i doświadczenie. Uzyskiwanie kompromisów na linii ochrona przyrody i gospodarka człowieka wymaga nie tylko szerokiej wiedzy przyrodniczej ale i znajomości aktualnego prawa, procedur, zrozumienia potrzeb biznesu i elastyczności w myśleniu i stosowaniu rozmaitych rozwiązań. Współpraca z wieloma instytucjami i przedsiębiorstwami na przestrzeni tych kilku lat zaowocowała skutecznym wykonaniem wielu projektów i zadań, zebraniem cennych doświadczeń i dotarciem się zespołu wspomagających nas specjalistów, z niemal wszystkich dziedzin nauk biologicznych. Dzięki temu dziś jesteśmy przygotowani na każdy rodzaj wyzwania w tej branży…
Opis działalności
Firma Ekologic Michał Stopczyński oferuje usługi związane z szeroko pojętą ochroną przyrody od obsługi inwestycji mogących potencjalnie szkodzić środowisku, poprzez plany ochrony obszarów chronionych, ekspertyzy dotyczące gatunków czy siedlisk aż do edukacji czy projektów czynnej ochrony.
Produkty i usługi
- inwentaryzacje wszystkich elementów przyrodniczych poprzedzające planowaną inwestycję, niezbędne do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, raportów, monitoringów itp.
- inwentaryzacje wskazanych gatunków, siedlisk, określonych obszarów wraz z przeprowadzeniem niezbędnych analiz
- screeningi – wstępna inwentaryzacja przyrodnicza poprzedzająca wybór lokalizacji przedsięwzięcia,
- inwentaryzacje niezbędne do sporządzenia planów ochrony, planów zadań ochronnych obszarów chronionych,
- inwentaryzacje ornitologiczne, chiropterologiczne budynków przeznaczonych do remontów, termomodernizacji itp,
- inwentaryzacje terenów zielonych, inwentaryzacje drzew i krzewów terenów przeznaczonych pod inwestycje, do wycinki itp.,
- operaty dendrologiczne zawierające spis, lokalizację, opis stanu poszczególnych drzew itp.,
- inwentaryzacje obszarów i obiektów chronionych, aktualizacje list pomników przyrody itp.,
- monitoringi ornitologiczne i chiropterologiczne planowanych farm wiatrowych
- monitoringi ornitologiczne i chiropterologiczne poinwestycyjne,
- monitoringi gatunków, siedlisk na wskazanych obszarach, obszarach chronionych,
- monitoringi funkcjonowania przejść dla zwierząt przyinwestycjach liniowych
- monitoringi śmiertelności zwierząt przy inwestycjach liniowych,
- monitoringi szlaków migracji zwierząt,
- nadzór herpetologiczny przy budowach, remontach dróg, zbiorników wodnych itp.,
- nadzór ornitologiczny i chiropterologiczny przy pracach termomodernizacyjnych i remontach budynków,
- nadzór ornitologiczny przy wycinkach drzew,
- wnioski o pozwolenia na wycinkę drzew i krzewów z niezbędną dokumentacją, wyceny związane z opłatami za wycinkę drzew i krzewów pod inwestycję,
- plany ochrony, plany zadań ochronnych
- ekofizjografie, studia uwarunkowań
- projekty czynnej ochrony przyrody
Marki i specjalizacje
Inwentaryzacje przyrodnicze
Monitoring przyrodniczy
Nadzory przyrodnicze
Plany ochrony, plany zadań ochronnych
Ekofizjografie, studia uwarunkowań itp.
Analizy, ekspertyzy, opinie
Projekty czynnej ochrony przyrody

Opinie

Jak postrzegasz tę firmę? Oceń