"Geoefekt" Michał Fyda

Kompleksowe usługi geologiczne i geotechniczne.

Geolodzy i geofizycy
ul. Pabianicka 134 /12, 93-410 Łódź Górna, łódzkie
Jak postrzegasz tę firmę? Oceń
"Geoefekt" Michał Fyda

Informacje

Opis działalności
Obsługa geotechniczna inwestycji, badanie zagęszczenia. Badania gruntu pod obiekty budowlane (domki, bloki, hale, infrastrukturę liniową itp). Na podstawie wierceń i badań sporządzamy: *opinie geotechniczne i geologiczne, *dokumentacje badań podłoża gruntowego, *dokumentacje geol-inż i inne. Posiadamy znaczne doświadczenie w wykonywaniu badań na terenach górskich, gdzie występują skomplikowane warunki geologiczno-inżynierskie i zagrożenia w postaci osuwisk. Przed kupnem działki lub przed rozpoczęciem budowy w pierwszej kolejności zaleca się oględziny działki przez geologa.
Produkty i usługi
Na podstawie przeprowadzonych badań wykonujemy następujące opracowania, określające geotechniczne warunki posadowienia obiektu:

- Opinia geotechniczna
- Dokumentacja badań podłoża gruntowego
- Projekt geotechniczny
- Projekt robót geologicznych
- Dokumentacja geologiczno-inżynierska

Powyższe dokumentacje sporządza się na potrzeby następujących inwestycji:

domki jednorodzinne
inwestycje kubaturowe (hale przemysłowe, magazyny, biurowce, inwestycje deweloperskie)
infrastruktura liniowa (wodociąg, kanalizacja, gazociąg, drogi, linie kolejowe)
mosty, przepusty, wiadukty
plany zagospodarowania przestrzennego

Dodatkowo w ramach naszych usług oferujemy:

ekspertyzę geologiczną przy zakupie działki
ocenę warunków gruntowo-wodnych
badanie gruntu pod przydomowe oczyszczalnie ścieków
badanie stanu wałów przeciwpowodziowych
badanie zagęszczenia sondą dynamiczną
badanie zagęszczenia płytą dynamiczną
badanie nośności nasypów
badanie warstw podbudowy drogi
odbiór gruntu w wykopie fundamentowym
nadzór i obsługę geotechniczną inwestycji
nadzór przy wykonywaniu pali
kierowanie w terenie robotami geologicznymi
określenie kategorii urabialności gruntu
określenie grup nośności gruntu
konsultacje geotechniczne
wiercenia w trudno dostępnych miejscach
Zasięg działania
Nasza firma świadczy usługi m.in. w wymienionych powiatach:

Opinie

Jak postrzegasz tę firmę? Oceń