"Geoefekt" Michał Fyda

Kompleksowe usługi geologiczne i geotechniczne

Geolodzy i geofizycy
ul. Pabianicka 134 /12, 93-410 Łódź Górna, łódzkie
Jak postrzegasz tę firmę? Oceń

Kontakt

Telefon
513 619 196
Adres korespondencyjny
ul. Pabianicka 134 /12, 93-410 Łódź Górna, łódzkie

Informacje

Opis działalności
Obsługa geotechniczna inwestycji, badanie zagęszczenia. Badania gruntu pod obiekty budowlane (domki, bloki, hale, infrastrukturę liniową itp). Na podstawie wierceń i badań sporządzamy: *opinie geotechniczne i geologiczne, *dokumentacje badań podłoża gruntowego, *dokumentacje geol-inż i inne. Posiadamy znaczne doświadczenie w wykonywaniu badań na terenach górskich, gdzie występują skomplikowane warunki geologiczno-inżynierskie i zagrożenia w postaci osuwisk. Przed kupnem działki lub przed rozpoczęciem budowy w pierwszej kolejności zaleca się oględziny działki przez geologa.
Produkty i usługi
Na podstawie przeprowadzonych badań wykonujemy następujące opracowania, określające geotechniczne warunki posadowienia obiektu:

- Opinia geotechniczna
- Dokumentacja badań podłoża gruntowego
- Projekt geotechniczny
- Projekt robót geologicznych
- Dokumentacja geologiczno-inżynierska

Powyższe dokumentacje sporządza się na potrzeby następujących inwestycji:

domki jednorodzinne
inwestycje kubaturowe (hale przemysłowe, magazyny, biurowce, inwestycje deweloperskie)
infrastruktura liniowa (wodociąg, kanalizacja, gazociąg, drogi, linie kolejowe)
mosty, przepusty, wiadukty
plany zagospodarowania przestrzennego

Dodatkowo w ramach naszych usług oferujemy:

ekspertyzę geologiczną przy zakupie działki
ocenę warunków gruntowo-wodnych
badanie gruntu pod przydomowe oczyszczalnie ścieków
badanie stanu wałów przeciwpowodziowych
badanie zagęszczenia sondą dynamiczną
badanie zagęszczenia płytą dynamiczną
badanie nośności nasypów
badanie warstw podbudowy drogi
odbiór gruntu w wykopie fundamentowym
nadzór i obsługę geotechniczną inwestycji
nadzór przy wykonywaniu pali
kierowanie w terenie robotami geologicznymi
określenie kategorii urabialności gruntu
określenie grup nośności gruntu
konsultacje geotechniczne
wiercenia w trudno dostępnych miejscach
Zasięg działania
Nasza firma świadczy usługi m.in. na obszarze wymienionych miejscowości:

Media społecznościowe

Opinie

Jak postrzegasz tę firmę? Oceń