Bożydar Piotrowski Kancelaria patentowa

Ochrona Własności Przemysłowej

Rzecznicy patentowi
al. Piłsudskiego 133D/306, 92-318 Łódź Widzew, łódzkie
Poniedziałek 08:00 - 16:00
Wtorek 08:00 - 16:00
Środa 08:00 - 16:00
Czwartek 08:00 - 16:00
Piątek 08:00 - 16:00
Sobota Zamknięte
Niedziela Zamknięte
Jak postrzegasz tę firmę? Oceń
Bożydar Piotrowski Kancelaria patentowa

Informacje

Opis działalności
Kancelaria patentowa, ochrona wynalazków, ochrona znaków towarowych, dokonywanie zgłoszeń wynalazków, prawna ochrona własności intelektualnej, umowa licencyjna, obrót prawami wyłącznymi. Nieuczciwa konkurencja, Polska Izba Rzeczników Patentowych, badanie czystości patentowej, licencjodawca, znaków towarowych i wzorów, agencja patentowa, ochrona wzorów użytkowych.
Produkty i usługi
1. Opracowanie dokumentacji zgłoszenia do ochrony w Urzędzie Patentowym RP:
- znaków towarowych (w tym firmowych oraz etykiet i opakowań),
- wynalazków (patenty),
- wzorów użytkowych,
- wzorów przemysłowych,
- topografii układów scalonych,
- oznaczeń geograficznych.

2. Utrzymywanie ochrony patentowej i przeciwdziałanie naruszaniu praw wyłącznych, z:
- patentu,
- wzoru użytkowego,
- wzoru przemysłowego,
- znaku towarowego,
- topografii układu scalonego,

3. Prowadzenie badan patentowych:

- stanu techniki - dla oceny możliwości wprowadzenia na rynek nowego wyrobu i możliwości uzyskania ochrony na wynalazki lub wzory użytkowe
- zdolności patentowej - dla oceny możliwości uzyskania ochrony patentowej dla rozwiązań własnych
- zdolności rejestrowej - dla oceny możliwości uzyskania ochrony znaków towarowych, etykiet, opakowań
- czystości patentowej - dla uniknięcia ryzyka naruszenia obcych praw wyłącznych w przypadku podejmowania nowej produkcji

4. Opracowywanie umów z zakresu ochrony własności przemysłowej (prawa wyłączne), w tym umów licencyjnych, na korzystanie z chronionych rozwiązań.

5. Dozorowanie terminów przedłużenia ochrony.
Zasięg działania
Nasza firma świadczy usługi m.in. w wymienionych lokalizacjach:
łódzkie

Opinie

Jak postrzegasz tę firmę? Oceń

Słowa kluczowe