Agnieszka Grosicka Kancelaria Notarialna

Kompleksowe usługi notarialne

Notariusze
ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź Widzew, łódzkie
Jak postrzegasz tę firmę? Oceń
Agnieszka Grosicka Kancelaria Notarialna

Informacje

Opis działalności
Kancelaria Notarialna zlokalizowana jest w Łodzi. Powstała w 2014 roku i prowadzi ją Agnieszka Grosicka. W Kancelarii realizowany jest komplet czynności notarialnych.
Produkty i usługi
Głównym profilem działalności Kancelarii jest świadczenie usług notarialnych. Wśród nich znajdą Państwo doręczanie oświadczeń, spisywanie protokołów oraz weksli i czeków.

Notariusz dokonuje następujących czynności:
• sporządza akty notarialne,
• sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,
• sporządza poświadczenia:
- własnoręczności podpisu,
- zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,
- daty okazania dokumentu,
- pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu,
• przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Notariusz sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów, sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów, sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Udzielanie informacji i wyjaśnień w sprawie czynności notarialnych jest bezpłatne.
Czynności notarialne, dokonane przez notariusza pozostają zgodnie z prawem i mają charakter dokumentu urzędowego.

Nadrzędnym celem notariusza jest zapobieganie sporom sądowym poprzez zapewnienie pewności i bezpieczeństwa obrotu. Notariusz jest zobowiązany czuwać nad porządkiem prawa i słuszności interesów.

Czynności notarialnych notariusz dokonuje w kancelarii notarialnej. Czynność notarialna może być dokonana także w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

Notariusz powołany jest do dokonywania czynności, którym strony są zobowiązane lub pragną nadać formę notarialną.

Opinie

Jak postrzegasz tę firmę? Oceń