"Hydrowiert" Kirschke & Skowron Sp.j.

Studnie wiercone i głębinowe.

ul. Lecha i Marii Kaczyńskich 15/3.1, 97-400 Bełchatów łódzkie
poniedziałek 07:00 - 15:00
wtorek 07:00 - 15:00
środa 07:00 - 15:00
czwartek 07:00 - 15:00
piątek 07:00 - 15:00
sobota Zamknięte
niedziela Zamknięte
Jak postrzegasz tę firmę? Oceń

Kontakt

Telefon
601 956 442
601374423
hydrowiert@hydrowiert.pl
http://www.hydrowiert.pl
601956442
446324354
447770024
Adres korespondencyjny
ul. Lecha i Marii Kaczyńskich 15/3.1, 97-400 Bełchatów łódzkie

Informacje

O nas
Firma "HYDROWIERT" Kirschke & Skowron Sp. J. istnieje na rynku od czerwca 1984 roku. Powstała w okresie transformacji systemowej jako spółka cywilna. Pomimo trudnego czasu dla prywatnych podmiotów gospodarczych naszej Firmie udało się nie tylko przetrwać, ale także ciągle rozwijać, poszerzając zakres proponowanych usług.

Dzisiaj oferujemy naszym Klientom usługi obejmujące:

- roboty geologiczno-wiertnicze i instalacyjno-budowlane,
- roboty budowlane i usługi techniczne.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w realizacji usług dla klientów instytucjonalnych, firm oraz zleceniodawców prywatnych.

Działamy na rynku krajowym i zagranicznym, realizując kontrakty w krajach Unii Europejskiej w ramach swobody świadczenia usług.

Zatrudniamy wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę techniczną oraz projektantów stosujących innowacyjne rozwiązania i technologie przyjazne środowisku.

Gwarantujemy wykonawstwo naszych usług z zachowaniemnajwyższych standardów jakościowych i technicznych. Do realizacji naszych prac stosujemy materiały i urządzenia renomowanych firm.
Opis działalności
Studnie, badania geologiczne, geologia, wiertnictwo, studnie głębinowe, studnie wiercone, roboty geologiczno wiertnicze, otwory wiertnicze, dokumentowanie zasobów wód, dokumentacja wodna, studnie depresyjne, geologia inżynierska, operaty wodnoprawne, wiercenia otworów, modernizacje studni głębinowych, renowacje studni, studnie biogazowe, otwory badawcze, otwory piezometryczne, likwidacje otworów wiertniczych, wiercenia, opinie geotechniczne, rekonstrukcje studni, studnia, studnie, wiertnicze, odwierty inżynieryjne, geotechnika.
Produkty i usługi
Roboty geologiczno-wiertnicze i instalacyjno-sanitarne

W ramach usług w zakresie geologii i wiertnictwa wykonujemy:

PROJEKTOWANIE I DOKUMENTOWANIE

- zasobów wód podziemnych
- ujęć infiltracyjnych
- studni depresyjnych dla odwadniania wykopów pod obiekty budowlane
- w zakresie określenia warunków gruntowo-wodnych
- w zakresie geologii inżynierskiej
- w zakresie otworów poszukiwawczych i rozpoznawczych złóż kopalin
- w zakresie otworów rozpoznawczo chłonnych dla obsługi pomp ciepła
- ekspertyzy i opinie geotechniczne dla potrzeb budownictwa i innych
- operaty wodnoprawne dla uzyskania decyzji wodnoprawnych
- ekspertyzy określające parametry istniejących studni głębinowych
- stacji uzdatniania wody
- automatyki i sterowania

ROBOTY GEOLOGICZNO-WIERTNICZE

- otwory wiertnicze mało i wielkośrednicowe dla potrzeb studni głębinowych
- studnie depresyjne dla odwodnienia wykopów podobiekty budowlane
- otwory wiertnicze dla potrzeb pomp ciepła
- otwory wiertnicze poszukiwawcze i rozpoznawcze złóż kopalin
- wiercenia otworów dla potrzeb pali
- rekonstrukcje i modernizacje studni głębinowych
- renowacje studni metodą mechaniczną i chemiczną
- studnie biogazowe dla odgazowywania wysypisk odpadów
- otwory badawcze i monitoringowe dla stacji paliw
- otwory badawcze (piezometryczne)
- likwidacje otworów wiertniczych badawczych i studziennych
- wiercenia prowadzimy różnymi technikami do gł. 500m.

ROBOTY INSTALACYJNO-SANITARNE

Poszerzając ofertę naszej firmy o usługi w zakresie wykonawstwa stacji uzdatniania wody i infrastruktury towarzyszącej mamy na uwadze wykonanie usługi kompleksowo „pod klucz” od wykonawstwa studni głębinowej poprzez przyłącza wodociągowe i elektryczne do punktu docelowego, odbioru wody.

Zakres prac:
• Prace fazy projektowej
• Budowa, modernizacja SUW
• Obsługa, serwis SUW
• Przyłącza wodociągowe
• Przyłącza energetyczne
• Instalacje elektryczne
• Automatyka, sterowanie ujęciem wody i SUW
• Obudowa studni
Marki i specjalizacje
* rury stalowe
* rury PCV (produkcji polskiej)
* rury PVC (produkcji zachodnich firm)
* pompy głębinowe renomowanych firm
* budowa i modernizacja stacji uzdatniania wody, wykonawstwo kompletnych obudów studni głębinowych
* wymiana pomp głębinowych
* budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
Zasięg działania
Nasza firma świadczy usługi m.in. w wymienionych lokalizacjach:

Opinie

Jak postrzegasz tę firmę? Oceń

Słowa kluczowe