Biuro Usług Geodezyjnych Geoprojekt mgr Paweł Wiśniowski

Usługi geodezyjne - pełny zakres.

Geodezja
Kościuszki 42, 34-300 Żywiec śląskie
poniedziałek 07:00 - 18:00
wtorek 07:00 - 18:00
środa 07:00 - 18:00
czwartek 07:00 - 18:00
piątek 07:00 - 18:00
sobota 08:00 - 14:00
niedziela Zamknięte
Jak postrzegasz tę firmę? Oceń
Telefon
(33) 861 23 79
Adres korespondencyjny
Kościuszki 42, 34-300 Żywiec śląskie

Informacje

O nas
Nasza firma – Biuro Usług Geodezyjnych „Geoprojekt” powstała w roku 1997 z inicjatywy mgr inż. Pawła Wiśniowskiego – absolwenta Wydziału Geodezji i Inżynierii Środowiska Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie. Firma jest naturalną kontynuacją wieloletniej pracy zawodowej doświadczonych geodetów: Janiny i Krzysztofa Wiśniowskich.

Od początku naszej działalności jesteśmy związani z terenem żywiecczyzny. Działając na tym trudnym i wysoce konkurencyjnym rynku, staramy się sprostać stale rosnącym wymaganiom naszych klientów.

Mamy atuty w postaci wykwalifikowanej, doświadczonej i prężnej kadry. Wszystkie pomiary wykonywane są przy użyciu nowoczesnego sprzętu geodezyjnego i satelitarnego, a tworzone mapy oraz ich wizualizacje 3D są sporządzane przy pomocy profesjonalnego, stale aktualizowanego oprogramowania.
Opis działalności
Świadczymy usługi geodezyjne. Wszystkie pomiary wykonujemy przy użyciu nowoczesnego sprzętu geodezyjnego i satelitarnego.
Produkty i usługi
Naszym Klientom i Zleceniodawcom oferujemy szeroką gamę świadczonych usług:
- sporządzanie map do celów projektowych w postaci numerycznej oraz analogowej
- pomiary realizacyjne-tyczenie budynków,budowli, sieci uzbrojenia terenu
- powykonawcze pomiary inwentaryzacyjne budynków,budowli,sieci i infrastruktury uzbrojenia technicznego terenu,m.in.:
- elektroenergetycznych
- kanalizacyjnych:sanitarnych,deszczowych,przemysłowych,itp.
- gazowych
- telekomunikacyjnych i TV kablowych
- ciepłowniczych
- technologicznych i przemysłowych różnego rodzaju
- pomiary sytuacyjno-wysokościowe terenu oraz opracowywanie ich wyników
- opracowywanie przestrzennych-numerycznych-modeli ukształtowania powierzchni terenu
- sporządzanie mapy zasadniczej i map sytuacyjno - wysokościowych w postaci numerycznej oraz analogowej
- sporządzanie dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych
- kompleksowa geodezyjna obsługa spraw związanych z gospodarowaniem nieruchomościami: badanie stanu prawnego nieruchomości,sporządzanie map do celów prawnych, dokumentów związanych z wykupem, zamianą, wywłaszczeniem lub przewłaszczeniem nieruchomości, konsolidacja działek ewidencyjnych
- rozgraniczanie nieruchomości,wykonywane w trybie administracyjnym
- wznawianie znaków granicznych - okazania granic
- podziały nieruchomości na terenach zabudowanych - zurbanizowanych
- podziały nieruchomości - gruntów na terenach rolnych i leśnych
- podziały pod poszerzenia pasów drogowych
- prace geodezyjne z zakresu ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości)
- pomiary wykonywane w celu ustalenia powierzchni zasiewów upraw
- kompleksowa geodezyjna obsługa procesu inwestycyjnego
- geodezyjne pomiary realizacyjne w toku budowy i montażu obiektów budowlanych
- pomiary specjalne dla potrzeb dróg kołowych,kolejowych,itp. oraz urządzeń na tych obiektach
- pomiary obiektów wysokich wraz z ich wizualizacją
- pomiary wykonywane w celu ustalenia objętości mas ziemnych
- pomiary odkształceń i przemieszczeń budynków
Marki i specjalizacje
Biuro usług geodezyjnych
Podziały nieruchomości
Mapy do celów projektowych
Inwentaryzacje powykonawcze
Tyczenie budynków
Zasięg działania
Nasza firma świadczy usługi m.in. w wymienionych powiatach:
wadowicki, Bielsko-Biała, cieszyński, żywiecki

Media społecznościowe

Opinie

Jak postrzegasz tę firmę? Oceń