Not Beskidzka Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych

Egzaminy zawodowe i kursy BHP

Kursy i szkolenia
ul. 3 Maja 10, 43-300 Bielsko-Biała śląskie
Jak postrzegasz tę firmę? Oceń
Not Beskidzka Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych

Informacje

Opis działalności
Beskidzka Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Not znajduje się w Bielsko-Białej, w województwie śląskim i została założona w 1992 roku. W naszym oddziale przeprowadzamy szkolenia oraz egzaminy kwalifikacyjne dla osób, które wiążą swoją pracę z eksploatacją i dozorem urządzeń energetycznych.
Produkty i usługi
Beskidzka Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT przeprowadza kursy i szkoleniach w grupach:
- E1 i D1 - sieci, urządzenia i instalacje energetyczne wytwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną
- E2 i D2 - urządzenia zużywające ciepło, paliwa stałe i płynne oraz przetwarzające i przesyłające ciepło
- E3 i D3 - sieci, urządzenia i instalacje gazowe, służące do wytwarzania, przetwarzania, przesyłania i magazynowania oraz zużywające paliwa gazowe.

Szkolenia przeprowadzamy na podstawie aktualnych przepisów, które obowiązują osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń energetycznych.

Oferujemy także kursy BHP dla pracodawców i pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych ,inżynieryjno-technicznych i administracyjno-biurowych. Prowadzimy kursy dla diagnostyków, którzy prowadzą badania okresowe techniczne pojazdów.

W naszych salach na 30, 70 i 200 osób możemy dla Państwa zorganizować naradę, sympozjum, konferencję lub spotkanie biznesowe. Sale udostępniamy innym instytucjom na szkolenia, wystawy, czy targi. Zapewniamy w tym zaplecze gastronomiczne, usługi kserograficzne i sprzęt audiowizualny.

Nasza działalność opiera się również na pracach technicznych. Zajmujemy się oceną maszyn pod względem wymagań bhp, opracowaniem dokumentacji technicznej urządzeń, ekspertyzami budowlanymi, opracowaniami projektowo-konstrukcyjnymi, pomiarami elektrycznymi, doradztwem i wieloma innymi dziedzinami.

Zapraszamy do kontaktu z placówką w Bielsko-Białej. Więcej informacji na temat Beskidzkiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Not można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej.
Zasięg działania
Nasza firma świadczy usługi m.in. w wymienionych obszarach:
śląskie, bielski, Bielsko-Biała

Opinie

Jak postrzegasz tę firmę? Oceń