Audyt i Konsulting Stanisław Ganczarski

Doradztwo gospodarcze
ul. Michałowicza 222, 43-300 Bielsko-Biała śląskie
Jak postrzegasz tę firmę? Oceń

Kontakt

Informacje

O nas
Jako audytor dokonuję oceny danej sytuacji firmy, systemu kontroli i oceny ryzyka biznesowego. Jestem również doradcą konsultantem biznesowym moich klientów prowadzących działalność gospodarczą. Nie zdarza się często, aby osoba wykonująca audyt wewnętrzny przedsiębiorstwa będąc też audytorem finansowym, wykorzystywała te swoje kompetencje w obszarze doradztwa biznesowego. Moja działalność doradcza, często określana tez jako konsulting to usługi, które mają na celu pomóc moim klientom zarządzać ich działalnością maksymalnie efektywnie. W zakresie doradztwa biznesowego w firmie, realizując swoje zadania, wykorzystuję wyniki przeprowadzonych ocen, przeglądów, audytów, w tym np. analizę płynności finansowej przedsiębiorstwa czy analizę wskaźnikową. Często też podpowiadam jak zwiększyć efektywność i skuteczność działań w zarządzaniu procesami oraz zasobami firmy mojego klienta.
Moje doświadczenie zawodowe zdobywałem podczas 30 lat pracy na szeregu różnych stanowisk, w księgowości, finansach czy audycie wewnętrznym również, jako członek rad nadzorczych spółek – w w firmie zajmującej się produkcją i sprzedażą produktów z grupy FMCG.

Realizowałem projekty w szeregu programów mających na celu przekształcenie firmy opartej na majątku państwowym w spółkę akcyjną notowaną Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Jako główny księgowy holdingu, a potem dyrektor finansowy dla części tej organizacji wprowadziłem m.in. standardy usług rachunkowych w firmie, spójnąpolitykę rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w ramach Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz mechanizmy zgodne z zasadami Planning& Controlling w audycie kontroli zarządczej w firmie.
Jako osoba odpowiedzialna zarówno za audyt wewnętrzny firmy, jak i doradca biznesowy przedsiębiorstwa, brałem udział w szeregu projektów biznesowych dotyczących wszystkich obszarów działania firmy.
Opis działalności
Rola, jaką pełni audytor w firmie, idealnie mi odpowiada. Moją potrzebą jest parcie do przodu, rozwój, dzielenie się swymi ambicjami oraz wiedzą z innymi. Moimi Partnerami są zwykle menedżerowie w firmie, dla których stałem się godnym zaufania, niezależnym audytorem, partnerem biznesowym, doradcą, konsultantem i ekspertem. Wyznawane przeze mnie wartości zawodowe to przede wszystkim solidność, lojalność wobec Klientów, menadżerów firmy, pracowitość, uczciwość i etyka biznesowa. Bardzo istotną cechą jest poufność audytora doradcy biznesowego firmy.
Produkty i usługi
Jeśli szukają Państwo oszczędności i poprawy efektywności w swojej firmie - warto zgłosić się do audytora i doradcy gospodarczego. Firma Audyt i Konsulting prowadzi różnorodne projekty w zakresie analizy finansowej, procesów biznesowych i badania ryzyka. Jesteśmy doradcami i biegłymi rewidentami o wysokich kwalifikacjach i doświadczeniu, które pozwoliło wypracować najlepsze metody pracy w zawodzie.

Podstawą współpracy jest zaufanie, solidność i lojalność wobec klienta. Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie, obiektywnie oraz profesjonalnie. Założyciel firmy - Stanisław Ganczarski przez wiele lat pracował jako doradca w księgowości, finansach i audycie wewnętrznym w grupie Żywiec.


Specjalizujemy się również w konsultingu gospodarczym, zarządzaniu ryzykiem oszustw oraz analizą strategii rozwoju, due diligence, zarządzaniem zmianami, optymalizacją struktury oraz restrukturyzacji. Oferujemy optymalizację w zakresie bieżących finansów i księgowości.

Zajmujemy się także kontrolą wewnętrzną dotyczącą systemów IT ERP i DMS/BL, kontrolą przepływów informacji i dokumentów. Audyt wewnętrzny wykonywany jest w zgodzie z międzynarodowymi standardami IIA (The Institute of Internal Auditors) i COSO (Committee of Sponsoring of the Treadway Commission). Pozwala on ustalić czy kontrole wewnętrzne, zarządzanie firmą i ryzykiem są właściwie przeprowadzane.


Każdy audyt przedsiębiorstwa jest zakończony raportem, zawiera oceny poziomu ryzyka oraz systemu kontroli w badanym zakresie, podsumowanie i wytyczne wobec możliwych zmian i problemów. Audyt umożliwia ponadto budowę świadomości ryzyka w firmie, budowę systemu kontroli dostępów, segregacje obowiązków w przedsiębiorstwie i określenie obowiązków pracowników w zestawieniu z potrzebami firmy.

Jeśli są Państwo zainteresowani współpracą z profesjonalistą, który swoją pracę wykonuje rzetelnie oraz w terminie - zapraszamy do kontaktu.
Certyfikaty
Jestem członkiem Polskiej Izby Biegłych Rewidentów od 2000 roku, po ukończeniu czteroletniego kursu dla kandydatów na biegłych rewidentów księgowych z pozytywnym wynikiem w postaci dziesięciu egzaminów z tematów: system informacyjny i podstawy informatyki; rachunkowość finansowa i sprawozdawczość; rachunkowość kosztów i rachunkowość zarządcza; ekonomika i zarządzanie; finanse; prawo cywilne, prawo pracy i prawo gospodarcze; zobowiązania podatkowe, postępowanie podatkowe, podatki pośrednie i cła
Zasięg działania
Nasza firma świadczy usługi m.in. w wymienionych lokalizacjach:

Media społecznościowe

Opinie

Jak postrzegasz tę firmę? Oceń

Słowa kluczowe