Taksator Kancelaria rzeczoznawców majątkowych s.c. Zdzisław Hajdasz, Małgorzata Kowalik

Profesjonalna wycena nieruchomości, maszyn i urządzeń oraz kosztorysowanie

Nieruchomości
ul. Tuwima 6/14, 42-200 Częstochowa śląskie
Jak postrzegasz tę firmę? Oceń
Telefon
(34) 365 10 20
343651020
taksator@czwa.pl
601927384
Taksator Kancelaria rzeczoznawców majątkowych s.c. Zdzisław Hajdasz, Małgorzata Kowalik

Informacje

Opis działalności
Taksator w Częstochowie to kancelaria rzeczoznawców majątkowych, która usługi świadczy od 1989 roku. Prowadzą ją Zdzisław Hajdasz i Małgorzata Kowalik - certyfikowani rzeczoznawcy majątkowi.
Produkty i usługi
Kancelaria Rzeczoznawców Majątkowych Taksator s.c. jest zlokalizowana w Częstochowie i świadczy swoje usługi na terenie województwa śląskiego. Głównym obszarem działalności firmy jest wycena nieruchomości, głównie mieszkań, gruntów pod zabudowę oraz działek budowlanych, a także wycena przedsiębiorstw. Taksator s.c. oferuje też usługi kosztorysowe, w tym kosztorysy wstępne, inwestorskie, ofertowe, powykonawcze, zamienne.

Wycena dotyczy nieruchomości, które podlegają obrotowi rynkowemu, a także takich, które ze względu na rodzaj, użytkowanie lub przeznaczenie nigdy nie znajdą się w sprzedaży.

Częstym powodem przeprowadzonej wyceny jest ustalenie wartości nieruchomości do celów podatkowych. Najczęściej jednak powołuje się rzeczoznawcę w celach szacunków finansowych obiektów lub gruntów w przypadku zawarcia umów kupna-sprzedaży, w procesie zabezpieczeń wierzytelności przy zakupie nieruchomości, a także w sprawach przed sądem oraz organami podatkowo-skarbowymi.

Taksator s.c. wycenia przedsiębiorstwa w celu zmian formy prawnej, restrukturyzacji, fuzji, przejęć lub utraty wartości aktywów. Wycena jest oparta o przepisy prawa oraz Standardy Zawodowe Rzeczoznawców Majątkowych. Taksator s.c. jest najstarszą firmą wyceniającą przedsiębiorstwa w Częstochowie i regionie. Ważną gałęzią działalności firmy jest wycena nieruchomości rolnych, a także wycena maszyn i urządzeń.
Marki i specjalizacje
Wycena nieruchomości gruntowych, wycena nieruchomości gruntowych zabudowanych, wycenia nieruchomości rolnych, wycena nieruchomości lokalnych, wycena maszyn i urządzeń, wycena przedsiębiorstw, wycena składników przedsiębiorstw, wycena wartości niematerialnych i prawnych.
Zasięg działania
Nasza firma świadczy usługi m.in. w wymienionych lokalizacjach:
śląskie

Opinie

Jak postrzegasz tę firmę? Oceń