"M-Geo" Usługi Geodezyjne Mateusz Wójcik

Kompleksowe usługi geodezyjno-kartograficzne, projektowe, architektoniczne.

Geodezja
ul. Graniczna 12, 41-300 Dąbrowa Górnicza śląskie
poniedziałek 08:00 - 16:00
wtorek 08:00 - 16:00
środa 08:00 - 16:00
czwartek 08:00 - 16:00
piątek 08:00 - 16:00
sobota Zamknięte
niedziela Zamknięte
Jak postrzegasz tę firmę? Oceń

Kontakt

Telefon
(32) 264 11 63
692477328
biuro@mgeo.com.pl
Adres korespondencyjny
ul. Graniczna 12, 41-300 Dąbrowa Górnicza śląskie

Informacje

O nas
Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno-Kartograficznych M-GEO z siedzibą w Dąbrowie Górniczej cieszy się dużym uznaniem w branżygeodezyjno-kartograficznej na terenie województwa śląskiego. Zajmujemy się realizacją zamówień związanych z usługami geodezyjnymi, kartograficznymi i architektonicznymi w całym kraju. Tworzymy mapy numeryczne i mapy do celów projektowych. Oferujemy również pomiary geodezyjne oraz obsługę geodezyjną inwestycji.
Opis działalności
Przedsiębiorstwo M-GEO z Dąbrowy Górniczej oferuje usługi w zakresie profesjonalnej obsługi geodezyjnej inwestycji. Nasi pracownicy to geodeci uprawnieni, którzy zdobyli fachową wiedzę i posiadają długoletnie doświadczenie zawodowe. Dzięki temu możemy zapewnić wysoką jakość wszystkich wykonywanych zleceń. Zajmujemy się opracowaniami i mapami geodezyjnymi oraz tworzeniem map do celów projektowych. Tworzymy również mapy numeryczne przy pomocy specjalistycznych programów.
Produkty i usługi
II. geodezji inżynieryjno-przemysłowej
* obsługa geodezyjna inwestycji
- budownictwa drogowego i kolejowego
- budownictwa obiektów inżynierskich
- budownictwa kubaturowego
* pomiary inżynierskie
- badania przemieszczeń, osiadań, odkształceń i pionowości obiektów przemysłowych
- pomiary realizacyjne i kontrolne torów suwnicowych
- pomiary mas ziemnych, opracowanie wyników pomiarów i ich bilansowanie
- pomiary przekrojów i profili podłużnych i poprzecznych obiektów liniowych i inżynierskich
- pomiary i tworzenie numerycznego modelu terenu

III. map numerycznych
* tworzenie map numerycznych
- środowisko Autocad i Microstation
* cyfrowe opracowania kartograficzne
* numeryczne projektowanie obiektów liniowych i powierzchniowych

IV. geodezji urządzeniowo-rolnej, ewidencji gruntów, budynków i lokali
* badanie stanów prawnych nieruchomości
* sporządzanie dokumentacji do celów prawnych
* regulacja stanów prawnych
- rozgraniczenia nieruchomości
- podziały nieruchomości
- scalenia nieruchomości
- wznowienia granic nieruchomości

V. komputerowych opracowań geodezyjnych i projektowych

VI. kompleksowej obsługi inwestycji
* prace przygotowawcze
- przygotowanie dokumentacji do uzyskania WZZiT oraz pozwolenia na budowę
- opracowań planistycznych związanych z tworzeniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
- przygotowanie wszelkich dokumentów branżowych
- uzyskanie informacji, danych niezbędnych do lokalizacji inwestycji
- prace projektowe, budowlano-architektoniczne
* organizacja procesu inwestycyjnego
- przygotowanie dokumentacji realizacyjnej
- pomoc w organizacji uczestników procesu wykonawczego
- organizacja zaplecza sprzętowego-materiałowego
* nadzór i kontrola procesu inwestycyjnego
* odbiór końcowy inwestycji
- przygotowanie dokumentacji odbiorowej
- pomoc w uzyskaniu wszelkich uzgodnień, pozwoleń na użytkowanie

VII. projektowanie, architektura, urbanistyka, budownictwo
Marki i specjalizacje
FIRMA OFERUJE USŁUGI W ZAKRESIE:
I. ogólnogeodezyjnym
* pomiary sytuacyjno-wysokościowe
- aktualizacja map zasadniczych do celów projektowych w formie cyfrowej lub analogowej
- modele przestrzenne rzeźby terenu
- numeryczne opracowania kartograficzne
* pomiary realizacyjne
- tyczenia obiektów liniowych i powierzchniowych
- tyczenia sieci uzbrojenia terenu
* pomiary inwentaryzacyjne
- pomiary inwentaryzacyjne obiektów liniowych i powierzchniowych
Zasięg działania
Nasza firma świadczy usługi m.in. na obszarze wymienionych miejscowości:
Gdańsk, Łódź, Warszawa, Wrocław, Katowice, Dąbrowa Górnicza, Opole, Kielce, Poznań, Kraków

Opinie

Jak postrzegasz tę firmę? Oceń
E
ErnestDąbrowa
2015-01-29 12:07:45
Dobra firma, z dobrymi fachowcami i sprzętem. Cenowo korzystnie, terminowo także. Dodatkowo można liczyć na doradztwo, które jest niezbędne przy załatwianiu formalności w mig.
N
nieznany
2012-02-09 10:17:45
solidna firma geodezyjna, szczerze polecam patrząc przez pryzmat profesjonalizmu wykonanej usługi