Geolodzy i Geofizycy "Progeo"

geologia, geodezja, geotechnika, hydrogeologia...

Geolodzy i geofizycy
ul. Bolesława Chrobrego 31 /153, 40-881 Katowice śląskie
poniedziałek 07:00 - 15:00
wtorek 07:00 - 15:00
środa 07:00 - 15:00
czwartek 07:00 - 15:00
piątek 07:00 - 15:00
sobota Zamknięte
niedziela Zamknięte
Jak postrzegasz tę firmę? Oceń

Kontakt

Telefon
(32) 259 23 70
Adres korespondencyjny
ul. Bolesława Chrobrego 31 /153, 40-881 Katowice śląskie

Informacje

O nas
Firma "Progeo" powstała w 1988 roku w Katowicach, jako firma specjalizująca się pracach geodezyjno-geotechnicznych oraz w wykonywaniu profesjonalnej dokumentacji z zakresu geologii, hydrogeologii, ochrony powierzchni i ochrony środowiska dla kopalń węgla kamiennego.

Firma "Progeo" wykonuje również dokumentacje geologiczno-inżynierskie dla wszystkich typów budownictwa (ogólnego, drogowego, przemysłowego), dokumentacje geotechnicznych warunków posadowienia, opracowania z zakresu ustalania technologii oczyszczania ścieków, ochrony wód i innych, dokumentację kosztorysową na naprawę szkód.

Świadczy również usługi z zakresu wykonywania projektów rekultywacji terenów zdegradowanych, z zakresu wykonywania robót budowlanych, wyburzeniowych oraz rekultywacyjnych, a także z zakresu uzdatniania terenów usytuowanych nad kopalnictwem płytkim.

Obecnie "Progeo" dysponuje fachową i odpowiednio wykwalifikowaną kadrą, posiadającą wszelkie wymagane uprawnienia, co pozwala firmie wykonywać krótkoterminowe opracowania, charakteryzujące się bardzo wysoka jakością.

"Progeo" współpracuje ściśle z Akademią Górniczo–Hutniczą w Krakowie, Politechniką Śląską, i Głównym Instytutem Górnictwa w Katowicach.
Opis działalności
Jesteśmy firmą geodezyjną, specjalizującą się w pracach geodezyjno-geotechnicznych oraz w wykonywaniu profesjonalnej dokumentacji z zakresu geologii, hydrogeologii, ochrony powierzchni i ochrony środowiska dla kopalń węgla kamiennego. Zapraszamy do kontaktu!
Produkty i usługi
Firma "Progeo" oferuje Państwu następujące usługi:

* prace wiertnicze oraz geofizyczne:
- wiercenie otworów badawczych
- ustalenie profili geologicznych
- pobieranie prób gruntu i wody
- polowe badania cech gruntu "in situ" (sondy cylindryczna, statyczna, udarowa, udarowo – obrotowa)
- wykonywanie studni i piezometrów
- zatłaczanie i gaszenie hałd
- uzdatnianie podłoża poprzez zatłaczanie zaczynów
* geotechnika:
- wykonywanie dokumentacji geologicznych w zakresie przydatności gruntów dla budownictwa
- obsługę geotechniczna inwestycji (odbiór wykopów fundamentowych, badania zagęszczenia nasypów i podsypek)
- badanie laboratoryjne próbek gruntu i wody
- wykonywanie ekspertyz specjalistycznych z zakresu wpływu eksploatacji górniczej na powierzchnię
- wykonywania ekspertyz określających możliwości eksploatacji górniczej w filarach ochronnych, szybów i obiektów powierzchniowych
- wszelkie prace z zakresu geodezji górniczej
- inwentaryzacja obiektów na powierzchni wraz z oceną ich odporności
* obsługa kopalń węgla kamiennego w zakresie geologii i miernictwa:
- wykonywanie "dokumentacji geologicznej zasobów"
- wykonanie "dokumentacji hydrogeologicznej"
- wykonanie "projektów zagospodarowania złoża"
- wykonanie ekspertyz z zakresu zagrożeń wodnych, hydrogeologii kopalnianej, geologii górniczej
* fizjografia:
- charakterystykę i diagnozę środowiska
- prognozę zagrożeń i zmian zachodzących w środowisku
- bonitację poszczególnych elementów środowiska
- ocenę przydatności funkcjonalno-przestrzennej
- ustalenie uwarunkowań przyrodniczych do programu ochrony środowiska i kształtowania środowiska
* rekultywacja, projekty rekultywacji:
- projekty rekultywacji
- rekultywację biologiczną gruntów, hałd, składowisk, techniczną, terenu
- rekultywację terenów górniczych, pogórniczych
- rekultywację terenów pokopalnianych,
Marki i specjalizacje
ROBOTY WIERTNICZE I GEOTECHNICZNE
OBSŁUGA GEOLOGICZNA KOPALŃ
DOKUMENTACJA GEOLOGICZNA
GEOFIZYKA
FIZJOGRAFIA
EKOLOGIA
GEODEZJA
Zasięg działania
Nasza firma świadczy usługi m.in. na obszarze wymienionych miejscowości:

Opinie

Jak postrzegasz tę firmę? Oceń

Słowa kluczowe

badania geotechniczne, prace geologiczno-inżynieryjne, prace geologiczne, prace inżynieryjne, zakład robót inżynieryjnych, zakład robót geologicznych, geotechnika, geologia, geolodzy, geofizycy, studnie wiercenie, wiercenie studni głębinowych, wiercenie głębinowych studni, studnie głębinowe, wiercenie studni, przewierty, odwierty, wiercenia, wykopy zabezpieczenie, zabezpieczenie wykopów, ścianki berlińskie, ekspertyzy geologiczne, geofizyka, biuro geologiczne, biura geologiczne, mikropale, odwodnienia terenu, pale cfa, cfa pale, dsm kolumny, kolumny dsm, usługi geologiczne, kotwy gwintowe, wiertnictwo, pale wiercone, wiercone pale, pale fundamentowe, fundamentowe pale, kotwy gruntowe, dokumentacja geotechniczna, hydrogeologia, odwierty geologiczne, geologiczne odwierty, dokumentacja geologiczna, zagęszczanie gruntu, geologia inżynierska, inżynierska geologia, umocnienia skarp, kotwy fundamentowe, dokumentacja hydrogeologiczna, projekt odwodnienia, wzmacnianie podłoża, podłoże wzmacniane, wiercenie geologiczne, geologiczne wiercenia, głębinowe studnie, geotechniczna dokumentacja, odwodnienie terenu, geologiczne ekspertyzy, fundamentowe kotwy, iniekcyjna likwidacja pustek, wzmacnianie posadowienia i konstrukcji mostów, iniekcyjna stabilizacja skarp, iniekcyjna stabilizacja nasypów, studnie głębinowe wiercone, hydrogeologiczna dokumentacja, stabilizacja nasypów, stabilizacja skarp, wzmacnianie konstrukcji mostów, stabilizacja wałów, nasypy stabilizacja, mosty wzmacnianie, obsługa geologiczna kopalń, obsługa geologiczna kopalni, geologia kopalń, geologia kopalni, geologiczne usługi, geologia górnicza, geofizyka górnicza, badania geotechniczne dla górnictwa, badanie geotechniczne dla górnictwa, dokumentacja geotechniczna dla kopalń, dokumentacja geotechniczna dla kopalni, roboty wiertnicze, usługi wiertnicze