Biuro Projektowe H2O Group

ul. Kolista 25, 40-486 Katowice śląskie
poniedziałek 09:00 - 16:00
wtorek 09:00 - 16:00
środa 09:00 - 16:00
czwartek 09:00 - 16:00
piątek 09:00 - 16:00
sobota Zamknięte
niedziela Zamknięte
Telefon
882 802 288
Dział Ochrony środowiska
327266275
biuro@h2ogroup.pl
http://h2ogroup.pl/oferta/ochrona-srodowiska/
Dział ds. Projektowych
327266275
biuro@h2ogroup.pl
http://h2ogroup.pl/oferta/
Zapytania ofertowe
biuro@h2ogroup.pl
http://h2ogroup.pl
Adres korespondencyjny
ul. Kolista 25, 40-486 Katowice śląskie
Może cię zainteresować

Informacje

O nas
Nasza działalność opiera się również na współpracy z doświadczonymi partnerami z zakresu projektów geodezyjnych, geotechnicznych, drogowych.

Zespół H2O Group stanowią ludzie z pasją i dużym doświadczeniem zawodowym.

Dlaczego warto z nami współpracować?

1) Specjalizujemy się w wykonywaniu kompleksowej DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ w zakresie wielobranżowym.
2) Zdobyte DOŚWIADCZENIE i WIEDZA wykorzystujemy przy opracowywaniu projektów i w kontaktach z inwestorami oraz urzędnikami.
3) Rozwiązania projektowe dostosowujemy do obowiązujących przepisów i zasobności portfela Naszych Klientów.
Opis działalności
Specjalizujemy się w opracowywaniu projektów i realizacji nadzorów autorskich w procesach inwestycyjnych. Naszym atutem jest realizacja kompleksowych usług z zakresu instalacji, sieci oraz koordynacja międzybranżowa, niezbędna na etapie projektowania. Stosujemy elastyczny schemat postępowania przy inwestycjach, zarówno w zakresie instalacji, jak i sieci. Kierujemy się dewizą, że każde zadanie jest do wykonania.
Produkty i usługi
* HYDROLOGIA I HYDRAULIKA:
Oferujemy wykonanie obliczeń z zakresu przepływów dla projektowanych obiektów inżynierskich (światło mostu, światło przepustu).

W ramach Hydrologii oraz Hydrauliki realizujemy następujące czynności:
• obliczenia hydrauliczne i hydrologiczne,
* analizy hydrologiczno - hydrauliczne,
• regulacja rzek i potoków,
• operaty wodno prawne.

* OCHRONA ŚRODOWISKA:
Planując inwestycję należy uwzględnić przekształcenie lub zmianęsposobu dotychczasowego wykorzystania działki, wpływ planowanej inwestycji na środowisko oraz obowiązujące przepisy prawne.
Oferujemy profesjonalne wsparcie w zakresie realizacji projektów związanych z ochroną środowiska min.: poprzez opracowywanie wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, konsulting, pozwolenia na wytwarzanie odpadów,

* KANALIZACJA:
W ramach tematyki związanej z kanalizacją oferujemy realizację następujących czynności:
• projektowanie szamb, kanalizacji i przyłączy kanalizacji SANITARNEJ,
• projektowanie pompowni ścieków,
• projektowanie siecii przyłącza sieci kanalizacji DESZCZOWEJ,
• projektowanie instalacji wewnętrznych kanalizacji SANITARNEJ.

* WODOCIĄGI:
Poprawne wykonanie sieci przyłączy oraz instalacji wewnętrznych stanowi jeden z najważniejszych elementów projektowania infrastruktury budowlanej.

* GAZ:
Zajmujemy się projektowaniem:
- PRZYŁĄCZY sieci gazowych,
- projektowaniem instalacji gazowych WEWNĄTRZ BUDYNKÓW.

* WENTYLACJA I OGRZEWNICTWO:
Projektowane przeznas układy wentylacyjne, jak i urządzenia klimatyzujące odpowiadają normom i zapewniają komfort osób przebywających w pomieszczeniach.
Marki i specjalizacje
Biuro projektowe H2O Group specjalizuje się w opracowywaniu PROJEKTÓW i realizacji nadzorów autorskich w procesach inwestycyjnych z zakresu:
• INSTALACJI i SIECI dotyczącej gospodarki wodno-ściekowej,
• hydrologii,
• elektryki i teletechniki,
• OCHRONY ŚRODOWISKA

Naszym Klientom zapewniamy:
• opracowanie dokumentacji projektowej,
• uzyskanie wymaganych pozwoleń, w tym najważniejszego pozwolenia na budowę oraz dokumentów formalno-prawnych dla realizacji inwestycji
Certyfikaty
1) Certyfikat szkolenia 2D Autocad 2) kwalifikacje do wykonywania pracy na stanowisku EKSPLOATACJI (E), DOZORU (D) w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno - pomiarowym dla następujących urządzeń, instalacji, i sieci wyszczególnionych poniżej: - sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPA - aparatura kontrolono -pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji - przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50kW.
Zasięg działania
Nasza firma świadczy usługi m.in. w wymienionych powiatach:

Słowa kluczowe