GeoEkoBud Geologia i Geotechnika

Ochrona środowiska
pl. Grunwaldzki 4 C/74, 40-127 Katowice śląskie
poniedziałek 08:00 - 16:00
wtorek 08:00 - 16:00
środa 08:00 - 16:00
czwartek 08:00 - 16:00
piątek 08:00 - 16:00
sobota 08:00 - 16:00
niedziela Zamknięte
Jak postrzegasz tę firmę? Oceń

Kontakt

Telefon
664 007 316
Adres korespondencyjny
pl. Grunwaldzki 4 C/74, 40-127 Katowice śląskie

Informacje

O nas
Wszelkie przeprowadzane przez naszą firmę badania geologiczne i geotechniczne, prowadzone są za pomocą specjalistycznego sprzętu oraz za pośrednictwem doświadczonej i wykwalifikowanej kadry geologów z odpowiednimi uprawnieniami. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w montażu studni głębinowych oraz biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków. Współpraca z firmą GeoEkoBud to gwarancja rzetelności oraz pewności wykonania powierzonych nam zadań. Wybór naszej firmy i odpowiednie badanie geologiczne pozwoli przyspieszyć realizację inwestycji.

Dlaczego warto postawić na nas?

- do każdego klienta podchodzimy indywidualnie,
- dostosowujemy się do jego wymagań i preferencji,
- jesteśmy rzetelni, innowacyjni, terminowi, odpowiedzialni i zaangażowani,
- dbamy o wysoką jakość naszych usług.

OCHRONA ŚRODOWISKA

- projektowanie i prowadzenie monitoringu lokalnego wód podziemnych dla składowisk odpadów, stacji paliw i innych obiektów mogących zanieczyścić wody podziemne,
- pobieranie próbek gruntów i wód gruntowych do badań w zakresie analizy podstawowej, na zawartość metali ciężkich, substancji ropopochodnych i innych zanieczyszczeń,
- wykonywanie dokumentacji i prowadzenie procedury w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji,
- opracowywanie kart informacyjnych przedsięwzięcia oraz raportów o oddziaływaniu inwestycji na środowisko,
- ekofizjografie,
- programy ochrony środowiska,
- raporty środowiskowe,
- wykonywanie planów gospodarki odpadami.

Gwarantujemy profesjonalizm wykonania oraz szybką realizację powierzonych nam zadań w atrakcyjnych cenach. Jesteśmy firmą, która z pewnością spełni wszelkie Państwa oczekiwania.
Opis działalności
Specjalizujemy się głównie w geologii inżynierskiej i geotechnice. Prowadzimy także badania sozologiczne, hydrogeologiczne oraz złożowe. Proponujemy Państwu kompleksowe badania gruntu, odwierty studni głębinowych i abisyńskich, gruntowe pompy ciepła oraz przydomowe oczyszczalnie ściekówna Śląsku. Oferujemy jednocześnie przygotowanie niezależnych ekspertyz z zakresu geotechniki i geologii dla obiektów budownictwa mieszkaniowego oraz przemysłu na terenie Śląska. Sprawdzenie i analiza map hydrologicznych pod studnie głębinowe i abisyńskie na Śląsku i Małopolsce.
Produkty i usługi
•GEOTECHNIKA

-opinie geotechniczne
-dokumentacje badań podłoża gruntowego ustalające warunki posadawiania obiektów budowlanych: budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych, budynków usługowych i biurowych, hal, magazynów, pawilonów handlowych, marketów, instalacji przemysłowych, masztów, dróg,mostów, sieci uzbrojenia podziemnego i innych
-badania geotechniczne z wykorzystaniem metod geofizycznych: georadaru, badań elektrooporowych
-projekty geotechniczne
-oceny stateczności skarp i zboczy
-odbiory wykopów fundamentowych
-kontrola zagęszczenia podsypek i zasypek budowlanych, wałów przeciwpowodziowych i nasypów komunikacyjnych

• HYDROGEOLOGIA

-opinie dotyczące budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i odprowadzania wód opadowych do gruntu
-projekty robót geologicznych
-projektowanie ujęć wód podziemnych (studni)
-projektowanie pionowych, gruntowych wymienników ciepła (pomp ciepła)
-dokumentacje hydrogeologiczne dla obiektów mogących zanieczyścić wody podziemne
-dokumentacje hydrogeologiczne określające zasoby eksploatacyjne ujęć wód podziemnych
-oceny podatności warstw wodonośnych na zanieczyszczenia
-operaty wodno prawne
-projektowanie i instalacja piezometrów

•GEOLOGIA INŻYNIERSKA

-projekty robót geologicznych
-dokumentacje geologiczno-inżynierskie dla wszelkiego rodzaju budownictwa

•GEOLOGIA ZŁOŻOWA

-projekty robót geologicznych na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kruszywa naturalnego
-dokumentacje geologiczne złóż kruszywa naturalnego
-przygotowywanie w imieniu Przedsiębiorcy wniosków o udzielenie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobycie złóż kruszywa naturalnego

•STUDNIE GŁĘBINOWE
•STUDNIE ABISYŃSKIE

•GRUNTOWE POMPY CIEPŁA

•BIOLOGICZNE PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW - BADANIA I MONTAŻ

Dokumentacje, które wykonujemy sporządzane są w oparciu o aktualne normy, przepisy branżowe, mapy i literaturę geologiczną przez zespół osób posiadających pełne kwalifikacje z zakresu geologii, geotechniki, hydrogeologii oraz ochrony środowiska.
Marki i specjalizacje
Specjalizujemy się w:

- opiniach geotechnicznych i dokumentacjach badań podłoża gruntowego dla budownictwa kubaturowego i liniowego,
- dokumentacjach geologiczno-inżynierskich,
- dokumentacjach hydrogeologicznych,
- projektach badań geologicznych,
- badaniach zanieczyszczenia gruntu i wody,
- kontroli zagęszczenia gruntów,
- wykonywaniu piezometrów i monitoringu poziomów wód gruntowych,
- badaniach geotechnicznych dla składowisk odpadów
- studniach głębinowych i abisyńskich
- pompach ciepła
Zasięg działania
Nasza firma świadczy usługi m.in. na obszarze wymienionych miejscowości:

Opinie

Jak postrzegasz tę firmę? Oceń

Słowa kluczowe