Poradnia Reumatologiczna

Dobro chorego najważniejszym celem naszego działania.

ul. Ziołowa 45 -47 (Ochojec ), 40-635 Katowice śląskie
Jak postrzegasz tę firmę? Oceń
Strona www
Telefon
(32) 359 84 78
Poradnia Reumatologiczna

Informacje

Opis działalności
Oddział Chorób Wewnętrznych i Reumatologii.
Produkty i usługi
Oddział dysponuje 37 łóżkami i prowadzi kompleksową diagnostykę i terapię chorób narządów wewnętrznych, w tym chorób narządów ruchu takich jak:

* Układowe zapalne choroby tkanki łącznej (dawniej zwane kolagenozami)
* Reumatoidalne zapalenie stawów
* Choroby narządów ruchu związane z zaburzeniami endokrynnymi
* Choroba zwyrodnieniowa stawów
* Choroby metaboliczne stawów i kości
* Zmiany w narządach wewnętrznych u chorych na układowe choroby narządu ruchu (np. twardzina układowa, toczeń rumieniowy, zapalenie skórno-mięśniowe)

Oddział współpracuje z innymi oddziałami GCM (m.in. Oddział Rehabilitacji, Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Oddział Neurologii, Klinika Dermatologii, Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Angiologii)

Prowadzimy leczenie chorych na twardzinę układową przeszczepami komórek macierzystych szpiku. Prowadzimy leczenie biologiczne w ramach programów lekowych m.in. stosując leki: infliksymab (Remicade), etanercept (Enbrel), adalimumab (Humira), cetrulizumab pegol (Cimzia), rytuksymab (Mabtera), tocilizumab (RoActembra), belimizumab (Benlysta).

Zakres usług medycznych

Diagnozujemy i leczymy wszystkie choroby wewnętrzne i reumatyczne, a zwłaszcza:

* chorobynarządu ze szczególnym uwzględnieniem układowych chorób tkanki łącznej;
* reumatoidalne zapalenie stawów
* układowe choroby tkanki łącznej (dawniej zwane kolagenozami),
* twardzinę układową (sklerodermia),
* toczeń rumieniowaty układowy (SLE),
* spondylopatie seronegatywne,
* zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa,
* łuszczycowe zapalenie stawów,
* choroby mięśni (miopatie),
* zapalenie naczyń ,
* zespół suchości (zespół Sjőgrena),
* zmiany w narządach wewnętrznych w przebiegu chorób narządu ruchu,
* dziedziczne choroby tkanki łącznej,
* osteoporozę.

Jesteśmy ośrodkiem zrzeszonym m.in. w EUSTAR (Europejskiej Bazie Badania i Leczenia Twardziny Układowej).

Pracownicy Oddziału prowadzą działalność leczniczą w Poradni Reumatologicznej Górnośląskiego Centrum Medycznego.

Opinie

Jak postrzegasz tę firmę? Oceń