Czernecki Andrzej Zakład Usług Przeciwpożarowych

Jesteśmy firmą działającą na rynku od 1994 roku.

Sprzęt i zabezpieczenia przeciwpożarowe
ul. Kasprowicza 21, 44-200 Rybnik śląskie
Jak postrzegasz tę firmę? Oceń
Telefon
601 437 162
Adres korespondencyjny
ul. Kasprowicza 21, 44-200 Rybnik śląskie

Informacje

Opis działalności
Jesteśmy firmą działającą na rynku od 1994 roku, świadczącą szeroki wachlarz usług z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Szybko i starannie zrealizujemy zlecone zadanie dostosowując się do potrzeb naszego Klienta. Nasze usługi wykonywane są zgodnie z obowiązującymi normami i prawem, a nasza wiedza jest ustawicznie aktualizowana, posiadamy autoryzacje producentów sprzętu przeciwpożarowego.
Produkty i usługi
Zakres naszej działalności to:
- sprzedaż sprzętu przeciwpożarowego i BHP,
- sprzedaż sprzętu i wyposażenia dla straży pożarnych,
- sprzedaż odzieży specjalnej dla straży pożarnej,
- przeglądy i naprawy sprzętu przeciwpożarowego,
- przeglądy i pomiary sieci hydrantowej,
- opracowanie dokumentacji przeciwpożarowej,
- prowadzenie kontroli przeciwpożarowych, dokumentacji itp.,
- przeglądy i naprawy sprzętu ratowniczego,
- wyposażenie obiektów w sprzęt przeciwpożarowy,
- nadzór przeciwpożarowy w firmach.

ARTYKUŁY PRZECIWPOŻAROWE

OFERTA

SPRZEDAŻ:
Posiadamy w swej ofercie:
- gaśnice,
- hydranty i wyposażenie,
- oznakowania ewakuacyjne i tablice informacyjne,
- sprzęt i armatura pożarnicza.

USŁUGI:
- wyposażamy obiekty w sprzęt przeciwpożarowy i oznakowania ewakuacyjne,
- przeglądy i naprawy sprzętu przeciwpożarowego,
- przeglądy i pomiary sieci hydrantowej,
- próby ciśnieniowe węży hydrantowych,
- opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego i dokumentacji przeciwpożarowej,
- szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej wraz z ćwiczeniami praktycznymi,
- nadzór przeciwpożarowy w firmach - prowadzenie kontroli przeciwpożarowych, dokumentacji itp.

SPRZĘT OCHRONY OSOBISTEJ

OFERTA

SPRZEDAŻ:
- detektory gazów firmy - MSA AUER, SPERIAN,
- sprzęt ochrony dróg oddechowych - MSA AUER, SPERIAN,
- ubrania gazoszczelne - MSA AUER, TRELLCHEM,
- sprzęt BHP,
- sprzęt ochrony osobistej,
- sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości,
- sorbenty,
- odzież dla Straży Pożarnej.

USŁUGI:
Przeglądy i naprawy sprzętu ratowniczego jak:
- aparatów oddechowych (AUER, FENZY),
- detektorów gazów (MSA, SPERIAN),
- ubrań gazoszczelnych (MSA AUER, TRELLCHEM),
- ładowanie butli sprężonym powietrzem,
- prowadzimy szkolenia z zakresu stosowania sprzętu ochrony dróg oddechowych i ubrań gazoszczelnych,
- sprzęt ochrony przed upadkiem z wysokości - Capital Safety Protekt.
Marki i specjalizacje
Na bieżąco śledzimy wszelkie zmiany prawne, które dotyczą ochrony przeciwpożarowej.

Ponadto prowadzimy sprzedaż sprzętu przeciwpożarowego, ratowniczego, BHP, sprzętu dla jednostek straży pożarnej.

Działamy głównie na terenie Śląska.

Współpracujemy również z innymi firmami działającymi w tej samej branży uzupełniając się wzajemnie w celu oferowania jak najwyższej jakości usług.

Bezpośrednio lub pośrednio obsługujemy zarówno firmy lokalne, jak i firmy o zasięgu ogólnokrajowym.
Zasięg działania
Nasza firma świadczy usługi m.in. w wymienionych powiatach:
Ruda Śląska, Zabrze, bieruńsko-lędziński, Gliwice, mikołowski, pszczyński

Opinie

Jak postrzegasz tę firmę? Oceń