Inwentus Sp zoo

Windykacja długów i należności
ul. Małobądzka 4a, 41-214 Sosnowiec śląskie
Jak postrzegasz tę firmę? Oceń

Kontakt

Strona www
Adres korespondencyjny
ul. Małobądzka 4a, 41-214 Sosnowiec śląskie

Informacje

Opis działalności
Sp. z o.o. powstała jako efekt sukcesów wieloletnich działań jej udziałowców na rynku usług finansowych.
Produkty i usługi
FAKTORING ODWRÓCONY

To forma finansowania Twoich zobowiązań, kiedy terminy płatności są dla Ciebie zbyt krótkie.

Zabezpieczenie takiej formy kredytowania może być dokonane na ruchomości bądź nieruchomości, w postaci weksla czy cesji na wierzytelnościach

FAKTORING BEZ REGRESU

Różni się od faktoringu z regresem tym, iż to na nas spoczywa odpowiedzialność za wypłacalność dłużnika faktoringowego.

Faktorant zobowiązany jest do wystąpienia o zgodęna faktoring od dłużnika. Koszt faktoringu zależny jest od terminu finansowania i kształtuje się na następującym poziomie:

30 dni finansowania 2%-4%,
60 dni finansowania 3,5%-8%,
90 dni 7,5%-11%.
FAKTORING Z REGRESEM

Nabędziemy od Ciebie niewymagalne wierzytelności i w terminie 2-3 dni przekażemy Ci środki pomniejszone o nasze wcześniej ustalone wynagrodzenie oraz kaucję, której zwrot nastąpi po uregulowaniu należności przez dłużnika faktoringowego.

Ryzyko odpowiedzialności za wypłacalność dłużnika ponosi Klient. Faktorant zobowiązany jest do wystąpienia o zgodę na faktoring od dłużnika. Koszt faktoringu zależny jest od terminu finansowania i kształtuje się na następującym poziomie:

30 dni finansowania 2%-4%,
60 dni finansowania 3,5%-8%,
90 dni 7,5%-11%.

Opinie

Jak postrzegasz tę firmę? Oceń