Rafmar s.c. Szkolenia BHP

Szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej

Pomiary, konsultacje i badania BHP
ul. Uczniowska 19, 43-110 Tychy śląskie
Jak postrzegasz tę firmę? Oceń
Rafmar s.c. Szkolenia BHP

Informacje

Opis działalności
Przedsiębiorstwo Rafmar swoją siedzibę ma w miejscowości Tychy. Specjalizujemy się w zakresie przeprowadzania szkoleń BHP oraz PPOŻ. Dodatkowo naszym Klientom oferujemy obsługę w tej kwestii. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą firmy.
Produkty i usługi
Jesteśmy firmą szkoleniowo-doradczą z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy z wieloletnim doświadczeniem w branży. Świadczymy usługi na terenie województwa śląskiego i małopolskiego.

Proponujemy Państwu profesjonalne szkolenia oraz doradztwo, a także stały nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy w Państwa zakładzie. Szkolenia prowadzimy w siedzibie pracodawcy lub organizujemy w systemie samokształcenia kierowanego. Możemy również zorganizować szkolenie wyjazdowe.

Kompleksowa obsługa i doradztwo BHP:
- Prowadzenie wymaganych szkoleń dla pracowników
- Wystawianie merytorycznych opinii, orzeczeń i poleceń w zakresie pracowników
- Kontrola wykonania zaleconych działań
- Kontrola przestrzegania przepisów i zasad BHP na stanowisku pracy i na terenie zakładu pracy
- Prowadzenie dokumentacji i postępowań powypadkowych
- Przestrzeganie terminowości wykonania przez pracowników badań profilaktycznych i wnioskowanie o ich terminowe wykonanie
- Ścisłe współdziałanie w sprawie wyposażania pracowników w sprzęt ochrony indywidualnej, ubranie robocze i środki higieny osobistej
- Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
- Opracowywanie regulaminów i instrukcji
- Doradztwo w kwestiach dotyczących Prawa Pracy

Podejmujemy się również wykonywania innych obowiązków określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704)
Marki i specjalizacje
Stały nadzór BHP (outsourcing)
Szkolenia
Ocena ryzyka zawodowego
Postępowanie powypadkowe
Kompleksowa obsługa i doradztwo w zakresie BHP

Opinie

Jak postrzegasz tę firmę? Oceń