DABI SM Budny Sp. z o.o. sp.k.

DABI, wykopy szerokoprzestrzenne, ekrany wodoszczelne, melioracje terenu.

Wykopy i roboty fundamentowe
ul. Włościańska 32, 43-518 Ligota śląskie
poniedziałek 08:00 - 16:00
wtorek 08:00 - 16:00
środa 08:00 - 16:00
czwartek 08:00 - 16:00
piątek 08:00 - 16:00
sobota Zamknięte
niedziela Zamknięte
Jak postrzegasz tę firmę? Oceń

Kontakt

Informacje

O nas
Firma DABI działa na rynku od 1990 roku. Wieloletnie doświadczenie poparte wiedzą w zakresie melioracji, wznoszenia budowli oraz kształtowania terenu, pozwoliło poszerzyć wachlarz usług o głębokie fundamentowanie, tj. ściany szczelinowe, pale oraz wykonawstwo przesłon wodoszczelnych o szerokim zakresie stosowalności – zabezpieczenie szerokoprzestrzennych wykopów budowlanych.
Opis działalności
Obecnie DABI SM BUDNY posiada w swej ofercie szereg usług związanych z głębokim fundamentowaniem, tj. ściany szczelinowe, pale oraz wykonawstwo przesłon wodoszczelnych o szerokim zakresie stosowalności – zabezpieczenie szerokoprzestrzennych wykopów budowlanych. Firma DABI wykonuje przegrody wodoszczelne, tzw. metodą CDMM, ściany szczelinowe, pale fundamentowe w celu przenoszenia obciążeń w gruncie, wykonywania ścian i murów oporowych oraz posadowienia budowli na fundamentach pośrednich. W zakresie melioracji i kształtowania terenu, wszelkie roboty ziemne.
Produkty i usługi
Naszym klientom oferujemy specjalistyczne usługi budowlane, rozwiązania techniczne w zakresie:

przegrody przeciwfiltracyjne,
przegrody wodoszczelne,
przegrody bentonitowo – cementowe,
zagęszczanie impulsowe,
impulse compaction,
IC,
Rapid Impact Compaction,
RIC,
dynamiczne zagęszczanie,
jet grouting,
iniekcja strumieniowa,
mieszanie gruntu,
wgłębne mieszanie gruntu CDMM,
wgłębne mieszanie gruntu DSM,
wgłębne mieszanie gruntu na mokro,
wgłębne mieszanie gruntu na sucho,
CDMM,
CSM,
DSM,
uszczelnienia wałów przeciwpowodziowych,
wykop wąskoprzestrzenny,
szczelina ciągła,
deep soil mixing,
cutter soil mixing,
zabezpieczenia oraz odwodnienia wykopów budowlanych,
wały przeciwpowodziowe,
uszczelnianie wałów przeciwpowodziowych,
przesłony wodoszczelne na wałach przeciwpowodziowych,
ściany szczelinowe,
ściany szczelinowe,
barety,
uszczelnianie ścian szczelinowych,
składowiska odpadów,
składowiska odpadów niebezpiecznych – zabezpieczenia,
ekrany wodoszczelne,
wykopy szerokoprzestrzenne,
zabezpieczeń wykopów budowlanych,
głębokie fundamentowanie,
zabezpieczenia wykopów przesłonami wodoszczelnymi,
ściany szczelinowe,
pale fundamentowe,
pale wiercone CFA,
pale przemieszczeniowe,
pale wiercone z zastosowaniem świdra kubełkowego i spiralnego,
pale bez osłony rurowej,
pale studniowe,
pale zbrojone,
mikropale,
trenchmix,
melioracja terenu,
kształtowanie terenu,
modernizacja wałów przeciwpowodziowych,
przepusty wałowe,
przesłony wodoszczelne,
folie zabezpieczające,
przesłony wodoszczelne,
przesłony przeciwfiltracyjne,
Trencher,
Frez kubełkowy,
wykop wąskoprzestrzenny,
zabezpieczenia wysypisk z odpadami komunalnymi lub toksycznymi przeponą przeciwfiltracyjną,
kompleksowe zabezpieczenia oraz odwodnienia wykopów budowlanych [suche wykopy do prac fundamentowych pod biurowce, budynki i inne budowle],
odwodnienia wykopów,
instalacje wodne i kanalizacyjne,
prace wyburzeniowe,
transport,
przepony wodoszczelne na wałach przeciwpowodziowych i wysypiskach [Trencher],
usuwanie szkód powodziowych.
Marki i specjalizacje
- Trencher
- Frez kubełkowy
- Metoda krokowa
- CDMM
- CSM
- DSM
- Trenczer
- trenchmix
- zagęszczanie impulsowe
- RIC
- IC

Opinie

Jak postrzegasz tę firmę? Oceń