Bio-Med Sp. z o.o.

Twoje odpady – nasza odpowiedzialność!

Utylizacja odpadów
26-065 Szczukowskie Górki 1A świętokrzyskie
poniedziałek 07:30 - 15:30
wtorek 07:30 - 15:30
środa 07:30 - 15:30
czwartek 07:30 - 15:30
piątek 07:30 - 15:30
sobota Zamknięte
niedziela Zamknięte
Jak postrzegasz tę firmę? Oceń
Telefon
(41) 330 12 17
Adres korespondencyjny
26-065 Szczukowskie Górki 1A świętokrzyskie

Informacje

Opis działalności
W BIO-MED świadczymy kompleksowe usługi związane z gospodarką odpadami, polegającą na zbieraniu, transporcie, odzysku i unieszkodliwianiu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne na terenie całego kraju. Jakość świadczonych przez nas usług odpowiada standardom unijnym. Działamy w oparciu o decyzje uzyskane od właściwych organów administracji państwowej.
Produkty i usługi
1. PALIWO ALTERNATYWNE RDF

Inwestycja ma duże znaczenie dla regionalnej gospodarki odpadami i ochrony środowiska. Produkcja paliwa alternatywnego pozwala na odzysk odpadów, dzięki któremu następuje praktyczne wyeliminowanie odpadów trafiających na składowisko.

Zalety paliwa alternatywnego:

- wysoka kaloryczność do 23 kJ/kg.
- zmniejsza emisję związków toksycznych,
- doskonały zamiennik dla drogich paliw kopalnianych


2. NAWÓZ ORGANICZNO-MINERALNY GRAMED

Produkcja nawozu pozwala na odzysk problematycznych odpadów, jakimi są komunalne osady ściekowe zamieniając je na pełnowartościowy produkt nawozowy.

Zalety nawozu:

- dostarcza glebie wartości odżywcze (organika)
- łączy zalety nawozów sztucznych i naturalnego obornika
- wspomaga uprawę roślin polowych, sadzonek itp.
- nie zawiera metali i szkodliwych substancji oraz patogenów,
- oszczędza pieniądze nabywców.


3. ODBIÓR ODPADÓW

Świadczymy usługi:

- niszczenia i unieszkodliwiania produktów niepełnowartościowych lub wycofanych ze sprzedaży
- niszczenie danych, dokumentów, nośników magnetycznych i cyfrowych
- unieszkodliwianie trucizn, odczynników chemicznych, katalizatorów oraz szkła laboratoryjnego
- unieszkodliwianie azbestu, papy i smoły
- utylizacja chłodnic, aktywnych węgli sorbentów i absorbentów
- recykling sprzętu elektronicznego, komputerowego AGD,baterii i tworzyw sztucznych

Oferujemy:

- doradztwo w zakresie doboru technologii unieszkodliwiania odpadów
- przygotowanie dokumentów wniosków wydanie decyzji
- prowadzenie ewidencji odpadów oraz składanie sprawozdań
- sprawozdawczość i reprezentację w urzędach
- zapewniamy obsługę w zakresie pomiarów, badań i projektów dziedziny ochrony środowiska
Certyfikaty
Głównymi dostawcami osadów od wielu lat są m.in.: - Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie (Oczyszczalnia „Czajka”, Pruszków „Południe”), - Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi, - Przedsiębiorstwo Wodociągów w Kanalizacji w Olsztynie, - Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Kutnie - Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. - Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o.o. - Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Zasięg działania
Nasza firma świadczy usługi m.in. w wymienionych powiatach:
buski, jędrzejowski, Kielce, konecki, opatowski, pińczowski, skarżyskie, starachowicki, włoszczowski

Media społecznościowe

Opinie

Jak postrzegasz tę firmę? Oceń