czas czytania: 15 min materiał partnera

Badania geologiczne przed budową domów jednorodzinnych

Na działce mogą występować różne rodzaj gruntów

Przygotowanie terenu pod budową domu jest równie ważne, co późniejsza realizacja tejże budowy. Dużą rolę odgrywa tu geodeta, który odpowiada za wytyczenie budynków i przyłączy na działce, ale nie możemy zapomnieć, że nie byłby on w stanie tego zrobić bez wcześniejszych badań geologicznych. Mają one ogromne znaczenie, ponieważ od nich zależy stabilność oraz wytrzymałość naszego domu.

Dlaczego badanie geotechniczne jest konieczne?

Każdy projekt domu jednorodzinnego musi być dopasowany do struktury gruntu na działce. Inaczej pojawić się może problem pękających ścian lub wilgoci w piwnicach związanych z nierównomiernym osiadaniem budynku.

Celem badania geotechnicznego jest zatem określenie warunków wodno-gruntowych podłoża, co umożliwi nie tylko zaprojektowanie bezpiecznych fundamentów, ale również wybór właściwej izolacji czy też zadecyduje o możliwości budowy przydomowej oczyszczalni. W wyniku badań terenowych oraz laboratoryjnych powstaje dokumentacja badań podłoża gruntowego, która dostarcza informacji niezbędnych do zatwierdzenia projektu domu. Znajdziemy w niej zarówno zalecenia i wnioski z badania, jak i mapę, na której zaznaczone są miejsca badań oraz przekroje geotechniczne. Obrazują one strukturę gruntu: linie przebiegu warstw, rodzaje, poziom wody gruntowej. Natomiast tabela wartości parametrów geotechnicznych, jaka też wchodzi w skład dokumentacji, stanowi podstawę dla projektowania stabilnych fundamentów.

Czasem jednak potrzebna jest dokumentacja geologiczno-inżynierska. Wykonuje się ją na potrzeby bardziej skomplikowanych inwestycji. Obejmuje ona szerszy zakres badań niż dokumentacja badań podłoża gruntowego. Oba rodzaje bez problemu wykona firma Novotech-projekt.

To rodzaj gruntu decyduje o tym, jakiego rodzaju inwestycja może być na danym terenie realizowana. Budowa w miejscu, które nie jest w stanie przenieść nawet niewielkich obciążeń, będzie niemożliwa lub też niebezpieczna dla naszego życia.

Jak przebiega badanie geologiczne?

Analiza gruntu pod kątem nośności, rodzaju oraz poziomu wód gruntowych odbywa się na podstawie odwiertów geotechnicznych. Ilość i głębokość punktów badawczych uzależniona jest natomiast od trzech czynników, do których zaliczamy budowę geologiczną, głębokość fundamentów i powierzchnię domu. Pamiętajmy przy tym, że im więcej odwiertów, tym lepiej – powinny być one sytuowane w narożach budynku oraz na przecięciu przekątnych.

Głębokość odwiertów związana będzie z projektem domu. Jeśli decydujemy się na piwnicę, muszą sięgać od 3 do 6 metrów, jeśli nie – około 3 metrów. Czasem też może być konieczne powtórzenie badania – pozwoli to określić, jak w ciągu roku zmienia się poziom wód gruntowych.