Blog Panoramy Firm

2 najlepsze metody tyczenia budynku

2019-04-23
2 najlepsze metody tyczenia budynku

Wytyczanie fundamentów budynku to pierwszy etap budowy domu. Tyczenie budynku jest zatem pierwszym krokiem, który należy wykonać i wpisać do dziennika budowy. Prawidłowe wytyczenie budynku wpływa na przebieg budowy całości. Jest więc niezwykle ważne dla końcowego efektu. Warto zapoznać się w tym celu z najczęściej stosowanymi przez geodetów metodami tyczenia budynku.

Tyczenie budynku należy do czynności przeprowadzanych przez specjalistów. Umożliwia sprawne i szybkie wykonanie dalszych prac budowlanych. Znajdujący się na terenie budowy geodeta zaznacza w tym celu najważniejsze punkty planowanego obiektu mieszkalnego. Jest to szczególnie ważne dla kierownika budowy, który będzie z powstałego budynku korzystał. Do wytyczenia budynku uprawniony jest geodeta. Możemy się z nim skonsultować i skorzystać z jego pomocy dzięki firmie geodezyjnej.

Wyróżnia się dwie podstawowe metody tyczenia budynku. 

  1. Metoda kołkowa,
  2. Metoda ław drutowych.

Zastosowanie jednej z tych metod przynosi trwalsze efekty niż kopanie rowów lub sypanie wapnem. Powstałe w ten sposób wytyczenia są wytrzymalsze na niekorzystne warunki atmosferyczne.

Tyczenie budynku z ławami drutowymi

Metoda wykorzystująca ławy drutowe należy do niezawodnych usług geodezyjnych. Tyczenie budynku metodą ław drutowych pozwala na zaznaczenie granic fundamentów albo osi obiektu. Ławy drutowe tworzą linki lub druty. Są odpowiednio rozciągnięte między deskami. Deski te są przybite do wbitych w ziemię palików. Zwykle umieszcza się je na podobnym poziomie. Wówczas będzie możliwa swobodna kontrola głębokości wykopu. O wysokości ław drutowych decyduje kierownik budowy. Przeważnie ławy sytuuje się w odpowiedniej odległości od zamierzonych wykopów. Dzięki temu nie będą przeszkadzać w dalszych pracach budowlanych.

Tyczenie budynku z kołkami

Drugą metodą wytyczenia budynku jest metoda kołkowa. Jej zaletą są tańsze koszty wykonania. Metoda ta polega na wbiciu kołków (palików) w miejscach przecięcia się osi głównych obiektów albo w zewnętrznych narożnikach budynku. Kołki nie muszą być ustawione na tej samej wysokości. Tak zaznaczone punkty przesuwa się poza zamierzony wykop. Odległość należy jednak zapisać w odpowiedniej dokumentacji. Pozwoli to na późniejszy wygodny dostęp do lokalizacji wszystkich kołków. Przy ustawianiu kołków dozwolone jest poruszanie się wzdłuż linii stanowiących przedłużenie połączenia dwóch głównych jednostek.

Metodę wytyczenia budynku w terenie można wykonywać ręcznie lub za pomocą maszyn. Jeśli zdecydujemy się na ręczne ustawianie kołków, można je będzie przenieść bliżej. W przypadku mechanicznych prac należy je przenieść dalej. Ważne, by pozostawić jeszcze miejsce na wjazd oraz prace np. koparką.

Niezależnie od tego, na jaką metodę tyczenia budynku się zdecydujesz, ważne by geodeta współpracował ściśle z kierownikiem budowy przez cały czas wykonywania prac. Po ich zakończeniu geodeta powinien udostępnić nam sytuacyjno-wysokościową mapę działki.

Szkic tyczenia i cennik warto sprawdzić w ofercie biura prowadzącego geodezyjne i kartograficzne usługi. Jeśli zatem chcemy usprawnić budowę domu, powinniśmy skorzystać z pomocy geodety oraz ekipy budowlanej.