Proces budowlany wydaje się czymś prostym. Nic bardziej mylnego, jest to szereg wielu czynności, które z reguły dla większości inwestycji mają podobny przebieg. Aby wszystko zostało wykonane, jak należy, konieczna jest właściwa analiza procesu oraz dokładne zarządzenie nim. Dzięki usługom firm takich jak BDP Hale możliwe jest prawidłowe prowadzenie kolejnych czynności i w konsekwencji uzyskanie oczekiwanego efektu.

Proces budowlany i analiza

Realizacja inwestycji budowlanej jest kwestią złożoną. Wymaga ona odpowiedniego przygotowania, które w zależności od rodzaju inwestycji jest mniej lub bardziej czasochłonne. Natomiast proces realizacji rozpoczyna się od szczegółowej analizy. Ma ona na celu sprawdzenie, czy ma budowa ma sens, jakie są jej zalety, a w szczególności wady, jakie są aspekty przemawiające za jej powstaniem, a co przemawia przeciwko. Analiza budowlana jednak zakrawa o coś więcej, niż przedstawione działania. To wiele czynności, które mają ustalić ogólną strategię, w tym założenia, zakres budowy, określenie celu, program rzeczowy i terminowy oraz niezbędne zasoby, a także plan zarządzania przedsięwzięciem.

Na etapie analizy uwzględnia się wstępne czynności, które należy przeprowadzić na placu budowy, aby być pewnym co do jej realizacji zgodnie z projektem. A także sprawdzenie czy różne czynniki nie będą negatywnie wpływały na powstający budynek. Analiza ma także za zadanie pewne elementy wykluczyć jeszcze w fazie projektu, a wszystkie dokumenty uzyskane w jej trakcie dołączane są do dokumentacji inwestycji.

Zarządzanie etapami procesu

Zarządzanie procesem budowlanym zaczyna się tak naprawdę już na etapie analizy, od której poprawności zależy powodzenie inwestycji. To ona pozwala ograniczyć ryzyko związane z różnymi czynnikami oraz zniwelować liczbę trudności, co ostatecznie przełoży się na czas realizacji inwestycji. Co ważne, zarządzanie inwestycją, zaraz po analizie, obejmuje:

  • wybór projektu i rozwiązań technicznych,

  • zgromadzenie dokumentów technicznych,

  • uzyskanie zezwolenia na budowę,

  • odbiory poszczególnych robót.

Zarządzanie na tym etapie uwzględnia wszystkie czynności techniczne, a więc również dopilnowanie każdego aspektu dokumentacji. Nieumiejętne zarządzanie na tym etapie skutkuje nawet wstrzymaniem budowy, a po jej ukończeniu grozi brakiem zgody na oddanie budynku do użytku.

Dlatego należy postawić na specjalistów w swojej dziedzinie. Należy do nich firma BDP Hale działająca od 2006. Jej siedziba mieści się w Wieliszewie, na terenie województwa mazowieckiego. Zarządzanie w fazie budowy polega na dopilnowaniu kolejnych kroków budowy. Na tym etapie osoba zarządzająca musi prowadzić również dokumentację własną inwestycji, która będzie uwzględniać zasady konserwacji budynku oraz jego prawidłowej eksploatacji. Firma Stanisława Jadczaka oferuje pełną obsługą prawną i inżynierską podczas budowy różnych obiektów. Należą do nich hale sportowe i handlowe, obiekty przemysłowe, chłodnie i sortownie, przechowalnie owoców i warzyw oraz suszarnie.