Proces powstawania domu to nie tylko działania na placu budowy, ale także dziesiątki godzin spędzonych przez różnego rodzaju specjalistów nad tworzeniem odpowiednich planów, projektów i dokumentacji. Architektoniczna Pracownia Projektowa Wojciech Smółkowski to firma z wieloletnim doświadczeniem, której można zaufać, powierzając wykonanie projektu swojego wymarzonego domu.

Architekt Wojciech Smółkowski, czyli wybierz dobrego specjalistę

Pełny i dobrze wykonany projekt domu to nie tylko przedstawienie jego przyszłego wyglądu, ale także ważnych kwestii technicznych powiązanych z samą realizacją. Wykonawca powinien mieć odpowiednią wiedzę i doświadczenie, które umożliwi mu wykonanie odpowiednich obliczeń oraz zaleceń.

Architekt Wojciech Smółkowski w branży działa już od ponad 30 lat, dzięki czemu może szczycić się wieloma projektami zrealizowanymi z sukcesem oraz dziesiątkami zadowolonych klientów.

Wybór zaufanego fachowca to gwarancja indywidualnego podejścia oraz zrozumienia potrzeb i wymagań, co jest wyjątkowo istotne, gdy decydujemy się na inwestycję w wymarzony dom.

Projekt architektoniczno-budowlany — czym jest?

Ustawa o Prawie budowlanym z 1994 roku przedstawia definicję projektu architektonicznego jako dokumentu opisującego konstrukcję, formę oraz funkcję obiektu budowlanego, jego charakterystykę ekologiczną, energetyczną, a także proponowane rozwiązania materiałowe i techniczne przedstawiające zasady nawiązania do istniejącego już otoczenia.

Dokumentacja projektowa jest niezbędna do tego, by złożyć wniosek o pozwolenie na budowę. Projekt architektoniczno-budowlany dzieli się na dwie kluczowe części: opisową i rysunkową.

Część opisowa ma przedstawiać:

  • rodzaj, kategorię i planowany sposób użytkowania obiektu;

  • układ przestrzenny i formę architektoniczną;

  • ważne parametry tj. kubatura, wysokość, szerokość, liczba kondygnacji;

  • opinię geotechniczną;

  • opis możliwego wpływu obiektu na środowisko, zdrowie ludzi oraz sąsiadujące obiekty w kwestii odpadów, czy emisji zanieczyszczeń.

Część rysunkowa to rzuty wszystkich poziomów, niezbędne przekroje, widoki dachu, elewacji i inne niezbędne do wyjaśnienia lub zrozumienia formy architektonicznej obiektu elementy.

Taki dokument staje się pełnym projektem budowlanym, gdy zostanie przystosowany do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uzupełniony o opinie i badania, a także dokumentację związaną z dostawami energii, wody, czy gazu oraz warunkami koniecznymi do spełnienia, by przyłącza do sieci zostały wykonane.