Badanie zagęszczenia gruntu – jak się je wykonuje i kiedy jest potrzebne?

Materiał partnera
2019-08-02
Badanie zagęszczenia gruntu

Znajomość gruntu, na którym ma zostać wzniesiony obiekt użytkowy, powinna być jak najlepsza. Wszelkie parametry uzyskuje się po przeprowadzeniu szeregu badań, których realizację należy zlecić geologowi. Jest on w stanie wykonać m.in. badanie zagęszczenia gruntu. Można je przeprowadzić różnymi metodami – jakimi dokładnie i kiedy należy zdecydować się na taką właśnie usługę?

Solidny grunt pod budowę

Grunt wbudowany w ramach realizacji konkretnej inwestycji budowlanej powinien być dokładnie przebadany pod kątem jego zagęszczenia. Dotyczy to zarówno podłoża wykorzystywanego pod fundamenty, jak i np. drogi, chodniki czy nawet nasypy kolejowe. W takiej sytuacji niezbędne jest skorzystanie z usług geologa, który wykorzysta optymalne metody w celu skontrolowania parametrów geotechnicznych gruntu. Badanie jego zagęszczenia pozwala uzyskać szczegółowe informacje na temat właściwości, które odpowiadają za stabilność i brak problemów przy eksploatacji planowanego budynku.

Brak takiej kontroli nierzadko prowadzi bowiem do uszkodzeń podłogi znajdującej się w obiekcie skonstruowanym na gruncie o niewłaściwym zagęszczeniu. Firma Margeo świadcząca szereg usług z zakresu geologii inżynierskiej czy geotechniki wykonuje również wspomniane badanie zagęszczenia gruntu, co pozwala uniknąć takich problemów i w odpowiednim czasie wykonać prace związane np. z dogęszczeniem. Odpowiednia gęstość objętościowa gruntu i obniżona porowatość zapewniają brak deformacji i kłopotliwego osiadania skonstruowanego obiektu.

Najczęściej wybierane metody badania zagęszczenia gruntu

Badanie zagęszczenia gruntu można wykonać różnymi metodami. Do najpopularniejszych zalicza się badanie lekką płytą dynamiczną. Określenie zagęszczenia następuje w tym wypadku poprzez przeprowadzenie pomiarów odkształcenia podłoża. Poprzedzenie ich próbnymi obciążeniami daje możliwość uzyskania dokładnych informacji na temat zagęszczenia gruntu, które dostępne są od razu po badaniu, co jest niewątpliwym atutem metody lekką płytą dynamiczną.

Zagęszczenie gruntów nasypowych czy piaszczystych gruntów rodzimych można z powodzeniem zbadać za pomocą specjalnej sondy dynamicznej. Również i tę metodę wykona specjalista świadczący usługi geotechniczne, który będzie w stanie przeprowadzić także badanie metodą Proctora. Warto zdecydować się na współpracę z renomowanym geologiem, który dopasuje optymalny typ badania zagęszczenia gruntu. To z kolei przełoży się na uzyskanie najważniejszych informacji w tym zakresie i tym samym możliwości uniknięcia problemów, np. z deformacją elementów konstrukcyjnych budynku wzniesionego na wyznaczonym terenie.