Branża budowlana swoim zasięgiem obejmuje rozmaite prace. Najczęściej budownictwo kojarzymy ze stawianiem domów i innych obiektów, a także pracami rozbiórkowymi, ziemnymi czy też brukarskimi. To jednak nie wszystko. Przedsiębiorstwo Budowlane Meltor z Józefowa podejmuje się realizacji robót związanych z budownictwem kolejowym. Sprawdź, jakie konkretnie prace wchodzą w ten zakres i czym jeszcze zajmują się pracownicy wspomnianej firmy.

Usługi budownictwa torowego

Jednym z głównych obszarów działalności Przedsiębiorstwa Budowalnego Meltor jest budownictwo torowe. Spółka oferuje kompleksowe roboty związane z budową, remontami, a także stabilizacją podtorza kolejowego. Ponadto firma ta w sposób kompleksowy zajmuje się projektowaniem, budową, modernizacją, remontami, nadzorem oraz przeglądami bocznic kolejowych. Tego typu usługi budowlane obejmują:

  • przeglądy techniczne kolejowej infrastruktury,
  • projektowanie bocznic i innych obiektów towarzyszących,
  • budowanie i remontowanie bocznic kolejowych.

Przedsiębiorstwo Budowlane Meltor specjalizuje się w robotach kolejowych na torach o różnych prześwitach (normalnych, szerokotorowych i wąskotorowych). Ponadto jest ona w stanie wykonać prace na różnego typu rozjazdach – zwyczajnych, krzyżowych, pojedynczych oraz podwójnych. Warto też dodać, że wykonuje ona przejazdy kolejowe z żelbetowych płyt, a także tory na ławach oraz fundamentach żelbetowych. Uzupełnieniem oferty w tym zakresie jest tworzenie podtorzy zwałowarek, żurawi i suwnic. Na koniec należy podkreślić, że Przedsiębiorstwo Budowlane Meltor podejmuje się również konserwacji i utrzymania bocznic kolejowych przez cały rok.

Czego mogą dotyczyć usługi w zakresie budownictwa drogowego?

Drugim obszarem działalności Przedsiębiorstwa Budowlanego Meltor jest budownictwo drogowe. W tym obszarze jego pracownicy przede wszystkim budują i remontują drogi, place i inne ciągi komunikacyjne. Firma ta podejmuje się również takich zadań jak wykonanie dróg, chodników i parkingów z kostki brukowej, a także wykonanie ciągów komunikacyjnych z kostki kamiennej. Oprócz tego PB Meltor Sp. z o.o. z Józefowa w województwie mazowieckim wykonuje:

  • drogi i place betonowe,
  • rampy kolejowe,
  • drogi i place z betonowych płyt (np. MON, IOMB),
  • pionowe i poziome oznakowania.

W ramach budownictwa drogowego Spółka oferuje też prace związane z infrastrukturą drogową dotyczącą rowów odwadniających, drenaży, kanalizacji deszczowej oraz przepustów. Poza budownictwem kolejowym i drogowym Przedsiębiorstwo Budowlane Meltor realizuje różne prace w zakresie budownictwa przemysłowego. Do podstawowych prac zalicza się budowa obiektów przemysłowych, montaż ogrodzeń, usługi wodociągowo-kanalizacyjne czy też montaż konstrukcji stalowych. Do realizacji poszczególnych zadań pracownicy tej firmy używają nowoczesnego ciężkiego sprzętu budowlanego od znanych i cenionych producentów, w tym np. JCB, Caterpillar i Atlas.