Chcąc zakupić mieszkanie, działkę budowlaną, czy też rolną jednym z wymogów formalnych, jakie narzucają nam urząd bądź bank, w którym staramy się o kredyt, jest przedstawienie wyceny nieruchomości. Wyceną nieruchomości zajmują się rzeczoznawcy majątkowi. Czy każdy może wykonywać zawód rzeczoznawcy majątkowego, czym powinien charakteryzować się dobry rzeczoznawca majątkowy?

Opinia biegłego rzeczoznawcy ma niejednokrotnie wpływ na korzystny dla nas przebieg transakcji, inwestycji. Jeden błąd, niedopatrzenie przy wycenie nieruchomości może kosztować nas sporo pieniędzy.

Dlaczego udajemy się do rzeczoznawcy majątkowego?

Zakup gruntu, czy nieruchomości to tylko jeden rodzaj usług, jakie wykona dla nas biuro wyceny nieruchomości takie jak, chociażby firma Sigma Centrum Wycena i Zarządzanie nieruchomościami Karolina Pułym-Mroziewska. Do rzeczoznawcy majątkowego udajemy się, gdy potrzebujemy wyceny nieruchomości:

 • gruntowych niezabudowanych
 • gruntowych zabudowanych
 • handlowych
 • mieszkalnych
 • rekreacyjnych
 • magazynów
 • przemysłowych
 • gruntów inwestycyjnych
 • rolnych
 • leśnych
 • lokalowych
 • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

Istnieją jeszcze inne rodzaje spraw, które dobrze jest powierzyć rzeczoznawcy jak chociażby dotyczące praw, związanych z nieruchomościami, czyli np.:

 • służebność przesyłu
 • służebność gruntowa (w tym drogi koniecznej)
 • wynagrodzenie za bezprawne korzystanie z nieruchomości
 • wycena czynszów dzierżawy i najmu
 • wycena dróg gminnych, powiatowych i krajowych
 • wycena maszyn i urządzeń trwale związanych z gruntem.

Na czym polega istota pracy w biurze nieruchomości?

Rzeczoznawca majątkowy musi odznaczać się dużym zaufaniem publicznym. Powierzamy mu bowiem niekiedy majątek naszego życia. Praca rzeczoznawcy opiera się na odpowiednim zbadaniu rynku i wiedzy daleko wykraczającej poza rynek nieruchomości. Poza olbrzymią wiedzą z zakresu obsługi nieruchomości, znajomości technik pracy musi mieć niezwykle wysoce rozwiniętą intuicję, czuć rynek. Wyniki jego pracy bowiem niejednokrotnie są punktem odniesienia do oceny opłacalności danej inwestycji. Dobry rzeczoznawca będzie wyróżniał się wiedzą z różnych obszarów życia jak: ekonomia, prawo podatkowe, prawo budowlane, sposoby obliczania zdolności kredytowej, rachunkowość. Zatem chcąc otrzymać dobrą, wiarygodną wycenę nieruchomości rzeczoznawca musi mieć i praktykę i wiedzę. Koniecznie musi należeć do Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, posiadać wpis do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych. Warto sprawdzić miejsca odbywania stażu, praktykę w zawodzie, którą powinny poświadczać rekomendacje, pozytywne opinie dotychczasowych klientów.