Pomiary elektryczne to niezbędne kontrole instalacji i urządzeń przeprowadzane przez specjalistów, takich jak firma Rogas-Elektro. Mają one na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników oraz prawidłowego funkcjonowania systemów elektrycznych. Regularne wykonywanie tych czynności jest nie tylko wymogiem prawnym, ale także gwarancją ochrony przed ewentualnymi zagrożeniami.

Czym są pomiary elektryczne i jakie najważniejsze pomiary wykonuje firma Rogas-Elektro?

Pomiary elektryczne, których wykonywaniem zajmuje się przedsiębiorstwo Rogas-Elektro, to inaczej kontrole instalacji elektrycznej przeprowadzane przy pomocy odpowiedniego sprzętu. Ich celem jest sprawdzenie instalacji oraz urządzeń elektrycznych pod kątem prawidłowego działania.

Usługa wykonania pomiarów elektrycznych rozpoczyna się od przeprowadzenia ogólnych oględzin, czyli sprawdzenia czy montaż urządzeń został wykonany prawidłowo oraz czy izolacja instalacji nie jest uszkodzona. Po dokonaniu oględzin fachowcy przechodzą do wykonania właściwych pomiarów, a do najważniejszych z nich zaliczamy m.in. pomiar rezystencji izolacji, który pozwala określić, na jakim poziomie działa izolacja przewodów w instalacji elektrycznej oraz ciągłości przewodów ochronnych, która odpowiada m.in. za samoczynne wyłączenie zasilania w przypadku uszkodzenia instalacji. Kolejne istotne pomiary elektryczne wykonywane przez ekspertów to pomiar impedancji pętli zwarcia i linii, czyli czasu, w jakim zostanie wykonane samoczynne wyłączenie zasilania oraz pomiar czasu zadziałania wyłączników różnicowoprądowych, które chronią przed bezpośrednim lub pośrednim porażeniem prądem.

Kiedy należy wykonywać pomiary elektryczne?

Wykonanie pomiarów elektrycznych można zlecić firmie Rogas-Elektro m.in. przed oddaniem do użytku budynku, w którym zakładano nową instalację elektryczną, aby potwierdzić jej poprawne działanie. Ponadto przeprowadzenie pomiarów warto zlecić w sytuacji wystąpienie pożaru lub zalania, które mogło uszkodzić instalację elektryczną. Według Prawa Budowlanego, jeśli nie wystąpiły żadne powyższe czynniki, pomiarów elektrycznych należy dokonywać nie rzadziej niż co 5 lat.

Dlaczego regularne wykonywanie pomiarów elektrycznych jest ważne?

Przeprowadzanie pomiarów elektrycznych jest ważne przede wszystkim dlatego, że pozwala sprawdzić, czy osoby zamieszkujące budynek są odpowiednio zabezpieczone przed porażeniem prądem, które mogłoby doprowadzić do śmierci. Przedstawiciel firmy dodaje:

Aktualne protokoły pomiarów elektrycznych są również ważne w sytuacjach, kiedy właściciel danego obiektu chce się starać o odszkodowanie, gdy dojdzie np. do pożaru w obiekcie. Nasza firma zajmuje się profesjonalnym wykonywaniem najważniejszych pomiarów elektrycznych przy pomocy specjalnego sprzętu. Po ich przeprowadzeniu dostarczamy klientom odpowiednie protokoły.

Ponadto brak przeglądu elektrycznego może wiązać się z wysokim mandatem.

Poznaj ofertę firmy Rogas-Elektro

Firma Rogas-Elektro, działająca w branży elektroinstalatorskiej od 2023 roku, gwarantuje najwyższą staranność w realizacji zleconych zadań. Oferta firmy skierowana jest zarówno do osób prywatnych, jak i spółdzielni czy wspólnot mieszkaniowych, obejmując montaż instalacji elektrycznych, ich nadzór oraz przeglądy zgodne z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego. Wśród najważniejszych usług znajdują się pomiary elektryczne, przegląd agregatów prądotwórczych, przegląd TRAFO, wymiana instalacji elektrycznych, usuwanie awarii elektrycznych, montaż instalacji odgromowych i uziemiających oraz sprzedaż agregatów prądotwórczych.