Poruszając się po drogach, co chwilę widzimy różnego rodzaju znaki drogowe zarówno w formie pionowej jak i poziomej. Jak wiadomo każdy z nich ma swoją funkcję i bezwzględnie należy ich przestrzegać, aby nie doszło do jakiegoś niebezpiecznego wypadku na drodze. Ze względu na to, że istnieje wiele znaków, to warto zapoznać się z nimi bliżej. Oto, co warto wiedzieć o znakach drogowych.


Czym jest znak drogowy?

Znak drogowy jest to rodzaj oznakowania, którego znaczenie oraz pełen zakres obowiązywania opisany jest w przepisach prawa o ruchu drogowym. Znaki tego typu obowiązują dla każdego uczestnika ruchu i najczęściej mają za zadanie poinformowanie takowej osoby na przykład o zbliżającym się przejściu dla pieszych czy ograniczeniu prędkości bądź nakazujący zatrzymanie pojazdu w danym miejscu.


Rodzaje znaków drogowych

Tak naprawdę w przepisach ruchu drogowego istnieją dwa możliwe podziały znaków drogowych, a pierwszy z nich dotyczy ogólnego wyglądu oraz usytuowania znaku i prezentuje się w następujący sposób:

  • Znaki pionowe - Ten rodzaj znaków znajdziemy najczęściej po prawej stronie drogi jako wbity w ziemię słup z zamieszczonym na górze znakiem. Mogą to być zarówno znaki umieszczone na stałe jak i znaki tymczasowe postawione w danym miejscu, gdzie następuje czasowa reorganizacja ruchu związana na przykład z remontem.
  • Znaki poziome - Ta kategoria znaków dotyczy wszystkiego tego, co namalowane jest na jezdniach, czyli na przykład znaki nakazujące skręcić bądź oznaczające przejście dla pieszych, a także wszystkie przerywane i ciągle linie.

Druga możliwość podziału znaków dotyczy tego, jaki jest ich główny cel i dlatego też takie znaki możemy podzielić na:

  • Znaki informacyjne - Są to prostokątne znaki w kolorze niebieskim, których zadaniem jest poinformowanie nas na przykład o zbliżających się przejściach dla pieszych bądź wydzielonym miejscu parkingowym czy też stacji benzynowej.
  • Znaki ostrzegawcze - Tego rodzaju znaki jest bardzo łatwo rozpoznać, ponieważ są w kształcie żółtego trójkąta z czerwonym obramowaniem, a ich głównym celem jest ostrzeżenie nas przed zbliżającym się możliwym niebezpieczeństwem takim jak na przykład ostry zakręt czy przejazd kolejowy.
  • Znaki nakazu - Są to okrągłe niebieskie znaki wymuszające na nas jak się zachować w danym momencie na drodze. Przykładowymi znakami tego typu są nakazy skrętu w danym kierunku.
  • Znaki zakazu - Jak sama nazwa wskazuje są to znaki, które zabraniają nam określonego zachowania w danym miejscu na drodze. Są to białe okrągłe znaki z czerwonym obramowaniem, a jednym z takich znaków jest na przykład zakaz wjazdu.

Inne oznakowania drogowe

Poza wyżej wymienionymi znakami na naszych drogach możemy również spotkać takie przedmioty jak chociażby zapory drogowe blokujące wjazd na dany pas jezdni w momencie remontu bądź pachołki odgradzające taki właśnie remontowany pas, a także lampy ostrzegawcze i tablice informujące nas o zmianach na danym odcinku drogi.


Skąd wziąć znaki drogowe?

Każdy z nas pewnie zastanawia się, kto jest odpowiedzialny za ustawianie znaków drogowych, a gdy jesteśmy zarządcą jakiejś drogi bądź planujemy jej remont, to warto udać się do firmy Procom, której pracownicy specjalizują się w ustawianiu znaków drogowych dla zarówno tymczasowej jak i stałej organizacji ruchu oraz dają nam także możliwość wypożyczenia różnego rodzaju znaków.