Przeprowadzaniem prac wyburzeniowych zajmują się profesjonalne firmy posiadające odpowiedni sprzęt, doświadczonych pracowników i wiedzę prawno – administracyjną określającą standardy obowiązujące przy wykonywaniu takich czynności. Po niedawnych nowelizacjach prawa budowlanego normy prawne dotyczące wyburzania budynków zostały nieco złagodzone i uprościły zasady rozbiórki obiektów na działkach prywatnych.

Wyburzenie za pozwoleniem czy po zgłoszeniu?

Zgodnie z Prawem Budowlanym regulowanym m.in. ustawą z 7 lipca 1994 r. rozbiórka lub zburzenie obiektu jest ketogoryzowane jako prace budowlane wymagające pozwolenia adekwatnych organów administracyjnych. Z tego obowiązku zwolnione są wyburzenia i rozbiórki budowli nieobjętych ochroną konserwatorską i wysokości poniżej 8 metrów oraz odległości od granicy działki nie mniejszej niż połowa wysokości obiektu. Drugim wyjątkiem są wyburzenia i rozbiórki obiektów które nie są zabytkami i na budowę których nie jest wymagane pozwolenie budowlane; wyjątkiem w obu przypadkach będzie decyzja organu o konieczności uzyskania pozwolenia na podstawie określonych przesłanek. Choć przepisy nie są w tej kwestii jednoznaczne, przyjmuje się, że wszystkie inne przypadki wyburzeń i rozbiórek nie kwalifikujące się do powyższych wyjątków muszą być objęte pozwoleniem administracyjnym. Należy przy tym podkreślić, że nawet w przypadku braku konieczności uzyskania pozwolenia, obowiązkowe jest zgłoszenie takiej czynności do organów samorządowych nie krócej niż 30 dni przed rozpoczęciem prac wyburzeniowych.

Bezpieczeństwo i ekologia

Wyburzenia starych obiektów oraz prace rozbiórkowe wymagają profesjonalnego zaplanowania, zwłaszcza pod kątem bezpieczeństwa pracowników, osób przebywających na terenie przeprowadzanych prac oraz w ich sąsiedztwie. Odpowiedzialnym za ich bezpieczeństwo jest kierownik ekipy i to na nim spoczywa obowiązek należytej organizacji prac, warto więc wynająć profesjonalną firmę wyburzeniową, która zajmie się również wywozem gruzu, jako że wg nowych przepisów ze stycznia 2020 r. istnieje obowiązek elektronicznej ewidencji gospodarowania odpadami w Bazie Danych o Odpadach (BDO), a za takie uznaje się również gruz budowlany. Jak zaznacza specjalista z firmy wyburzeniowej KRUSZ-DZIUBA Rozbiórki Wyburzenia Dziuba Michał, problem wywozu materiałów wyburzeniowych może nie wydawać się złożony w przypadku rozbiórki niewielkiego obiektu, ale w przypadku kompleksowych prac rozbiórkowych lub wyburzeniowych, np. przy wyburzeniach hal magazynowych, wywóz cegieł i gruzu budowlanego może być sporym wyzwaniem logistycznym.