Jednym z podstawowych opracowań kartograficznych potrzebnych m.in. przy budowie są mapy do celów projektowych. Dokumentację geodezyjną tego typu przygotować mogą jedynie specjaliści, którzy dysponują niezbędnymi uprawnieniami w tym zakresie. Zawiera ona szereg istotnych elementów mających wpływ na późniejszą realizację prac na danej działce. Zobacz, dlaczego warto postawić w tym wypadku na ekspertów z firmy Geosystem!

Co musi zostać uwzględnione na mapie do celów projektowych?

Uprawniony geodeta w celu stworzenia wspomnianego opracowania kartograficznego musi uzyskać kopię mapy zasadniczej. W tym celu składa odpowiednie wnioski do właściwego dla danego obszaru Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Następnym krokiem jest aktualizacja otrzymanego układu elementów. Naniesienie nowej treści to właśnie przygotowanie mapy do celów projektowych. Jak wskazują eksperci z firmy Geosystem,

do jej wykonania niezbędne jest przeprowadzenie m.in. pomiarów w terenie, co wymaga użycia specjalistycznych narzędzi.

Dzięki nim możliwe ustalane są linie zabudowy, a także rozgraniczające infrastrukturę drogową oraz obszary mające zróżnicowane przeznaczenie. Na mapie do celów projektowych musi zostać uwzględniona nawet okoliczna zieleń. To szczególnie istotne wtedy, gdy na wybranej działce występują np. pomniki przyrody. Specjaliści z firmy Geosystem wskazują również na konieczność wyznaczenia osi dróg i ulic na wspomnianym opracowaniu kartograficznym. Jeśli na konkretnym terenie znajdują się istniejące już obiekty mogące kolidować z planowanym zagospodarowaniem obszaru, trzeba je także umieścić na mapie.

Mapa do celów projektowych – co powinien wiedzieć o niej inwestor?

Opisywana dokumentacja niezbędna do realizacji prac budowlanych na działce wykonywana jest wyłącznie przez uprawnionych do tego geodetów. Musi o tym pamiętać inwestor, który powinien też wiedzieć o istotnym znaczeniu mapy do celów projektowych. Bez niej nie można bowiem uzyskać pozwolenia na budowę. Czyni ją to kluczowym elementem przygotowań do realizacji danego przedsięwzięcia. To właśnie wspomniane opracowanie kartograficzne stanowi podstawę dla stworzenia projektu budowlanego przez architekta.

Ważną kwestią jest zatem znalezienie odpowiednich specjalistów, którzy przygotują mapę do celów projektowych. Firma Geosystem przeprowadza wszelkie czynności w tym zakresie terminowo i z należytą precyzją, informując o postępach prac inwestora. Starannie wykonana dokumentacja geodezyjna tego typu nie powinna być też znacznym obciążeniem dla budżetu danego przedsięwzięcia. Jeśli chcesz uzyskać mapę do celów projektowych tanio i jednocześnie w pełni profesjonalnie, postaw na ekspertów z Geosystem!