W obecnych czasach do przeprowadzania większości prac na znacznych wysokościach stosuje się podnośniki. To sprzęt, który pozwala w bezpieczny sposób przetransportować robotników na miejsce pracy. Stosowany jest zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynków. Jednak aby mieć pewność, że pracownicy będą bezpieczni, konieczne jest przestrzeganie zasad BHP i prawidłowa eksploatacja sprzętu. Czy doświadczony operator to podstawa?

Czy użytkowanie podnośników jest bezpieczne? 

Wszelkie prace budowlane, nie tylko te na wysokościach, należy wykonywać w poszanowaniu przepisów BHP. Przede wszystkim najważniejsze, aby dobrać odpowiedni rodzaj urządzenia do planowanych prac. Niezależnie od rodzaju podnośnika powinien on być wyposażony w solidny kosz obudowany barierkami z każdej strony, przez które nie należy się wychylać. Podest może być przeznaczony dla jednego pracownika bądź większej ilości. Jeżeli na wysokości będzie znajdować się jednocześnie kilka osób, należy to koniecznie uwzględnić. Każdy pracownik przebywający na wysokości powyżej 2 m powinien być wyposażony w sprzęt ochronny, taki jak: kask, kamizelka ochronna, buty odblaskowe oraz uprząż. Bezpieczeństwo pracowników zależy jednak nie tylko od odpowiedniego doboru sprzętu. Umiejętności operatora podnośnika koszowego są tutaj nieocenione. 

Dlaczego warto wynająć podnośnik z operatorem? 

Gwarancja bezpieczeństwa to odpowiedni dobór sprzętu, stosowanie się do zasad BHP oraz odpowiednie operowanie podnośnikiem. Konieczne jest ścisłe przestrzeganie zasad zawartych w instrukcji maszyny. Wynajmując sprzęt wraz z operatorem, możesz mieć pewność, że zlecone przez Ciebie zadanie zostanie wykonane przez specjalistów. Bogate doświadczenie i fachowa wiedza są gwarancją bezpieczeństwa. Operator podnośnika powinien nie bać się wysokości, być cierpliwy i odporny na stres. Niezwykle istotne są również refleks i zręczność. W firmach oferujących wynajem podnośników, takich jak Rybacki Usługi Dźwigowe, każdy operator jest na bieżąco szkolony i zapoznawany ze specyfiką posiadanych przez przedsiębiorstwo maszyn. 

Kto może operować podnośnikiem? 

Do operowania podnośnikiem upoważnione są jedynie osoby posiadające specjalne kwalifikacje i uprawnienia. Konieczne jest posiadanie prawa jazdy kategorii B lub C, a także ukończenie odpowiedniego kursu i zdanie egzaminu podsumowującego. Dopiero wtedy Urząd Dozoru Technicznego wyda odpowiednie dokumenty. Nie tylko prowadzenie samej maszyny jest istotne. Konieczne jest również uwzględnianie okoliczności. Podnośnik nie powinien znajdować się w pobliżu linii energetycznych nieposiadających odpowiedniej izolacji. Jeżeli istnieje taka konieczność, należy bezwzględnie pamiętać o odłączeniu napięcia. Ponadto należy na bieżąco kontrolować pracę podnośnika, by nie dopuścić do jego przeciążenia.