Automatyka przemysłowa jest dziedziną, odpowiadającą za sterowanie, monitorowanie i nadzorowanie pracy maszyn. Dzięki niej możliwe jest zastąpienie bądź ograniczenie pracy człowieka, przez nowoczesne maszyny. Automatyzacja produkcji pozwala na tworzenie nowoczesnych linii produkcyjnych, które zwiększają swoją wydajność, przy niższych kosztach produkcji.

Automatyka przemysłowa – rozwój przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorstwa produkcyjne dążą do redukcji kosztów wytwarzania towarów, poszukują więc oszczędności. Automatyka przemysłowa pozwala rozwijać się przedsiębiorstwom, umacniając ich pozycję na rynku. Rynek produktów i usług nie stoi w miejscu i wciąż się rozwija, więc przedsiębiorstwa chcąc dorównać konkurencji, inwestują w automatyzację przemysłową. Na dzień dzisiejszy ta dziedzina jest standardem w zakładach produkcyjnych. Jest ogromne zapotrzebowanie na automatyzację przemysłową, ponieważ pozwala ona zastąpić lub zminimalizować pracę człowieka, nowoczesnymi maszynami. Automatyka przemysłowa to coś więcej niż zwiększanie wydajności i poprawianie jakości produkcji. Nowoczesne i zrobotyzowane urządzenia dostarczają dokładnych danych na temat szybkości pracy, pojawiających się usterkach czy awariach oraz problemach z połączeniem między działami, odpowiadającymi za proces produkcji. To z kolei pozwala na szybką reakcję, w wyniku której jest możliwość minimalizacji strat w przedsiębiorstwie.

Korzyści zastosowania automatyki przemysłowej.

Automatyka przemysłowa przynosi tylko korzyści. Podnosi jakość i wydajność produkcji, obniżając przy tym koszty. Automatyka przemysłowa całkowicie odmieniła procesy produkcji i wyposażenie hal w zakładach wytwórczych. Linie produkcyjne składają się nie tylko z maszyn odpowiadających za produkcję towarów, ale z kontrolnych i pomiarowych narzędzi.  Wśród nich znajdują się komputery przemysłowe, oprogramowania i urządzenia sterujące. Systemy zarządzania produkcją dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu rejestrują procesy wytwarzania, umożliwiają zarządzanie jakością,  sterowanie maszynami i monitorowanie oraz raportowanie. Automatyka przemysłowa wprowadzana jest na coraz większą skalę, więc rodzi się obawa, że maszyny całkowicie zastąpią człowieka. Takiego zagrożenia nie ma,  ponieważ czynnik ludzki musi zostać zachowany. Bardzo ważną zaletą automatyki jest większe bezpieczeństwo pracowników. Ponadto tak, gdzie istnieje realne zagrożenie zdrowia i życia człowieka, wykorzystywane są maszyny. Urządzenia mogą pracować w trudnych warunkach i praktycznie bez przerwy.

Systemy automatyki przemysłowej.

Systemami automatyki przemysłowej zajmują się firmy inżynierskie jak Elmontaż w Szczecinie. Oferują  projektowanie i wykonawstwo szaf sterowniczych; programowanie sterowników PLC, wizualizacje procesów przemysłowych, systemy bezpieczeństwa maszyn i urządzeń oraz modernizacje linii przemysłowych. Oferta obejmuje ponadto:

  • Wykonawstwo układów HMI w oparciu o panele operatorskie,
  • Projektowanie i wykonawstwo komunikacyjnych sieci przemysłowych,
  • Wykonawstwo nowych oraz modernizacja istniejących układów napędowych,
  • Wykonawstwo układów monitoringu zużycia mediów, monitoringu instalacji i rozdzielnic
  • Rozruchy mechaniczne i technologiczne wraz ze szkoleniem obsługi.
Automatyka przemysłowa jest przyszłością wielu dziedzin gospodarki. Do systemów automatyki zaliczamy także urządzenia do montażu, transportu, magazynowania produktów, linie montażowe, kamery, rejestratory, czujniki kontrolujące, panele operatorskie, pompy, zawory i silniki.