Blog Panoramy Firm

Czym jest geodezyjne wznowienie granic?

Materiał partnera
2019-08-08
geodeta

Geodezyjne wznowienie granic to bardzo złożony proces, wymagający dokonania pomiarów terenowych, aktualizowania map zasadniczych, czy też przejścia przez zawiłą procedurę administracyjną. Dzisiaj dlatego, podejmują się tego tylko najlepsze biura geodezyjne, posiadające doświadczonych pracowników, wykorzystujących w swoich działaniach tylko najlepszy branżowy sprzęt.

Kiedy dokonuje się wznowienia granic?

Wznowienie granic to proces, który dokonywany jest w sytuacji, kiedy prawie i administracyjne dana działka została wcześniej rozgraniczona, ale obecnie nie ma fizycznej możliwości do odnalezienia usuniętych, czy też uszkodzonych punktów granicznych. Całe działanie ma zatem na celu ustalenie, gdzie przebiega granica określonych terenów tak, aby nie dochodziło do sporów między sąsiadami. Jest to ważne również przy sprzedaży działek budowlanych

Jak wykonywane jest wznowienie granic?

Wznawianiem granic, zajmują się tylko doświadczeni geodeci z szeroką wiedzą geodezyjną, prawną, administracyjną, a także kartograficzną. Ich zadanie polega bowiem na wykonywaniu analiz i pomiarów terenowych, weryfikowaniu dokumentów urzędowych oraz map, czy też innych „dowodów” geodezyjnych. To na ich podstawie wytyczana jest ponownie granica działki, dlatego strony – na przykład zwaśnieni sąsiedzi – zawsze mają pewność, że dany podział został przeprowadzony prawidłowo.

Ile trwa proces wznowienia granic?

Czas przeprowadzania wznowienia granic, przede wszystkim uzależniony jest od ilości posiadanych dokumentów geodezyjnych. Jeśli te zaginęły bądź nie są one kompletne, należy je odszukać, lub odtworzyć na podstawie innych danych. Czasem zatem cała procedura może trwać przeszło kilka tygodni. Pracownie geodezyjne, które posiadają jednak szerokie kontakty w urzędach, a także odpowiedni sprzęt, są w stanie znacznie skracać czas, a przy tym optymalizować koszty usługi. Tak jest w przypadku Zakładu Usług Geodezyjno-Kartograficznych GEOBUD, który zatrudnia prawdziwych ekspertów branżowych.

Cena usługi wznowienia granic

Cena usługi geodezyjnego wznowienia granic, zależy przede wszystkim od typu działki, ilości posiadanych dokumentów „dowodowych”, a także od ilości załamań działki. Cenę wielokrotnie „podbija” również nieuregulowany status prawny danego terenu, czy też konieczność przeprowadzenia dodatkowo tzw. wykazu synchronizacyjnego. Koszt, przy średniej złożoności działań i średniej powierzchni działki, nie powinny zatem wykraczać poza kwotę 2000 złotych + VAT. W przypadku dwóch zainteresowanych stron, najczęściej zobowiązanie to dzielone jest na pół!

Opracowanie artykułu: