Jednym z obowiązków inwestora wznoszącego dom jednorodzinny jest wyznaczenie specjalisty pełniącego funkcję kierownika budowy. Podczas takiego przedsięwzięcia nadzór nad realizacją poszczególnych zadań stanowi kluczową kwestię w kontekście uzyskania obiektu bezpiecznego w użytkowaniu i zgodnego z założeniami projektowymi. Dowiedz się, jakie usługi w tym zakresie świadczy firma Project Manager!

Jak znaleźć odpowiedniego kierownika budowy?

Dla wielu inwestorów poszukiwanie specjalistów na istotne stanowiska podczas wznoszenia domu jednorodzinnego to najczęściej spory problem. Należy też pamiętać o obowiązkach nakładanych przez prawo, które dotyczą kompetencji poszczególnych fachowców. W przypadku kierownika budowy musi być to osoba z kierunkowym wykształceniem wyższym, czyli dysponująca dyplomem ukończenia takich kierunków jak architektura bądź budownictwo. Ważne są też praktyki zawodowe, które są wymagane do realizacji zadań na wspomnianym stanowisku.

Warto też pamiętać, że specjalista odpowiadający za kompleksowe nadzorowanie procesu wznoszenia domu powinien dysponować dokumentacją poświadczającą zdobycie przez niego uprawnień budowlanych. Aby je uzyskać, niezbędne jest odbycie odpowiedniego kursu i otrzymanie pozytywnego wyniku egzaminu. Wszystkie wymienione kompetencje ma Tomasz Woliński, który jest właścicielem firmy Project Manager. Jak informuje, ma on zarówno uprawnienia, jak i doświadczenie pozwalające mu na wykonywanie zleceń z zakresu nadzoru przy różnych inwestycjach, w tym pełnienia funkcji kierownika budowy.

Jakie są obowiązki kierownika budowy przy wznoszeniu domu?

Fachowiec na opisywanym stanowisku ma wiele obowiązków, które musi zrealizować np. przy wznoszeniu domu jednorodzinnego. Podstawowy to przygotowanie terenu inwestora pod rozpoczęcie prac związanych z wykonaniem konstrukcji i działki w sposób zgodny z przyjętym projektem. Każda z czynności zarówno w tym zakresie, jak i kolejnych, powinna być natomiast ewidencjonowana w dzienniku budowy prowadzonym właśnie przez jej kierownika. Firma Project Manager gwarantuje rzetelne uzupełnianie tego typu dokumentacji.

Wszelkie prace wykonywane w celu wzniesienia domu muszą odbywać się ponadto w sposób bezpieczny i właściwy – za ich organizację także odpowiada kierownik budowy. Na każdym jej etapie musi on kontrolować poprawność realizacji zadań przez ekipę. W kompetencjach takiego specjalisty leży też zadbanie o to, by zgłaszany do odbioru obiekt był w pełni gotowy do użytku. Oznacza to dokładne sprawdzenie wyników kontroli poszczególnych elementów konstrukcyjnych czy instalacji. Liczne prace związane z funkcją kierownika budowy wykona firma Project Manager – zaufaj doświadczonym ekspertom przy realizacji swojej inwestycji!